P R O G R A M

V restauraci Na kravíně
cca od 12.04 hod.

premiéra zhudebnění textu E. Schulhoffa.


Poté se představí, budou připraveni předvést svoji tvorbu a diskutovat:

Stanislav Hošťálek – historik, heraldik, básník. Autor Knihy o rytířích (2002). Je dobré i dnes si připomenout rytířské vlastnosti – věrnost danému slovu, velkorysost, nevyužívání cizí slabosti. Četba z rozhlasového pořadu Hry starých Čechů – Komu karty v ruce šustí (kostky, šachy, střelba ku ptáku, honění ke kroužku). Výběr z básní Dámě mého srdce.

Julius Hůlek - muzikolog, estetik, knihovník, řimsolog. V roce 1972 se svými přáteli spoluzaložil Protialkoholní společnost doktora Řimsy jako nadrežimní nezávislé společenství. V inspiraci odkazem Josefa Váchala rozpoznal řimsologii jako vskutku nadčasovou a osvobozující vědu bezbřehých možností. Roku 2003 - bez jakékoli podpory - založil edici "Littera Řismologica", kde postupně vyjdou všechny řimsologické texty.

Karel Huněk – umělecký kovář, zakladatel sdružení “Za pozitivní přístup k životu a aktivní odpor proti blbosti.” Informace o povyšování do řádu duševních rytířů.

Jana Kašová – redaktorka – autorka pohádek Ošklivá princezna, Jak šel Matěj do světa a zase zpět, Patero pohádek.

František Kutina - malíř

Miloslav Richter – hudebník a badatel v oboru dějiny a současnost vinařství ve středních Čechách. Autor článků o známých a méně známých vinicích, zejména znovuobjevení zapomenuté slávy a vinařské tradice na Kněží hoře v Loděnici u Berouna.

Miroslav Salava – knihovník, básník, řezbář ...... Z LÍPY. Básnické sbírky Krev můry, Zarakvití, Rozervárny a lihotvary. Ukázka dřevěné plastiky.

Jiří Vácha – výrobce dýmek ze záliby.

P R O G R A M

V Sokolovně v Hlásné Třebani,
od 14.00 hod.

Včelí produkty v lékařství


Přednáška včelaře MUDr. Jiřího Brožka bude doplněna prodejem léčiv vyrobených na bázi včelích produktů.Následovat bude ochutnávka medu členů ZO Liteň s možností objednávky, ochutnávka medoviny a ukázka výrobků a pomůcek pro včelaře.


v Sokolovně v Hlásné Třebani,
od 17.30 hod.

Koncert k pětiletému výročí působení souboru

Harmonia Mozartiana Pragensis

Lovecké motivy v tvorbě českých skladatelů
premiéra

(v rámci cyklu čtyř vystoupení nazvaných Dechová harmonie v české hudbě tří století připravených k Roku české hudby)

Antonín Vranický (1761 – 1820) Čtyři lovecké pochody
Ozvěny fanfár schwarzenberských honů upravil Štěpán Charvát
Josef Mysliveček (1737 – 1781) Partita in B, “La Chasse”
Václav Pichl (1741 – 1805) Jagd partita in B
František Vincenc Kramář (1759 - 1831) Partita in Es, “La Chasse”

Program nastudoval umělecký vedoucí souboru Richard Hein

Na závěr ochutnávka medu, medoviny a těšení se na příští ročník Medového odpoledne!!!