P R O G R A M
 

ŠESTNÁCTÉ MEDOVÉ ODPOLEDNE
(propagace včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit)
 medoveodpoledne@seznam.cz

ke 100. výročí založení Základní organizace Českého svazu včelařů Liteň

a 20tiletému působení souboru Harmonia Mozartiana Pragensis


sobota 14. září 2019 od 14 hod. v Zadní Třebani, Společenský dům
od 9:30 Vzdělávací kurz

srdečně zvou

ZO Českého svazu včelařů Liteň
a
komorní soubor

Harmonia Mozartiana Pragensis


VSTUPNÉ JEDNOTNÉ 50 KČ
DĚTI S DOPROVODEM RODIČŮ ZDARMA

A R CH I V

2004
2005

2006

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 

 

 

9:30 - 13:30
Vzdělávací kurz, který povede př. Ing. Dalibor Titěra, vedoucí pracovník Výzkumného ústavu včelařského v Dole.

Vzdělávací kurz je určen pro včelaře. Vstup  je ale povolen všem.

14:00  
Tržiště intelektu
- ukázky tvorby a různých aktivit, diskuse s vystavujícími a prodej předváděných exponátů 

14:00 
Tradiční zahájení kontrafogotistů a kontrafagotistek, následuje vystoupení místního Třebasboru, dechového tria žáků ze ZUŠ  Jana Zacha Čelákovice a žákovského fagotového dua

15:00
Přednáška předsedkyně České apiterapeutické společnosti Gabriely Hiklové o nejnovějších poznatcích a praxi při léčbě včelími produkty, pobytem u včel, dýcháním včelího vzduchu aj. 
Po dobu přednášky pohádka pro děti, zdobení medových perníčků, malování obrázků za sladkou odměnu, výroba svíček ze včelího vosku, v jednání projížďka na koních

16:30
Ochutnávka medoviny a vyhodnocení včelařského kvízu

17:30
Závěrečný koncert dechového oktetu Harmonia Mozartiana Pragensis – drobnější skladby hudebníků, včelařů – Ivana Kurze a Jaroslava Šarouna, které doplní jedinečné skladby klasicistního skladatele Františka Vincence Kramáře

Po dobu celého Medového odpoledne bude prodej medu včelařů ZO ČSV Liteň a pochutin s medovým základem.
K vidění budou včely v proskleném úle.