P R O G R A M
 

ČTRNÁCTÉ MEDOVÉ ODPOLEDNE
(propagace včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit)
 medoveodpoledne@seznam.cz

sobota 23. září 2017 od 13.15 v Zadní Třebani, Společenský dům

srdečně zvou

ZO Českého svazu včelařů Liteň
a
komorní soubor

Harmonia Mozartiana Pragensis


VSTUPNÉ JEDNOTNÉ 49,90 KČ
DĚTI ZDARMA

A R CH I V

2004
2005

2006

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

 

 

13:15   Tržiště intelektu - ukázky tvorby a různých aktivit, diskuse s vystavujícími a prodej předváděných exponátů 

13:45   Slavnostní zahájení

14 kontrafagotistek a kontrafagotistů
Unikátní vystoupení, kdy se ale tento počet nedá již zaručit

TŘEBASBOR – pěvecký sbor ze Zadní Třebaně

Dechové trio žáků ZUŠ Jana Zacha Čelákovice

15:00  

Augustin Uváčik - jeden z největších střešních včelařů na světě, je jednatelem Pražských včelařů a členem Republikového výboru ČSV, autor kamerových systémů na pozorování včel v úle. Přednáška bude zaměřena i na apiterapii.

Jezdecký klub Berounka Zadní Třebaň – projížďka na koních v prostoru vedle Společenského domu

Divadlo v kufru – pohádka pro děti.

17:30 Harmonia Mozartiana Pragensis - komorní koncert dechového oktetu (2 hoboje, 2 klarinety, 2 lesní rohy, 2 fagoty). Program: J. Družecký, J. Pelikán, A. Dvořák, I. J. Pleyel

 

Prodej medu, medového pečiva a tradičních i méně známých výrobkůze včelích produktů.
Pro děti: zdobení medových perníčků a malování včel.

Ochutnávka medoviny
– 6 druhů 21% medoviny Česká včela
Kvíz
na včelí téma o mnoho cen medových i medovinových.