P R O G R A M
 

TŘINÁCTÉ MEDOVÉ ODPOLEDNE
(propagace včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit)
 medoveodpoledne@seznam.cz

sobota 17. září 2016 v Zadní Třebani, Společenský dům

srdečně zvou

ZO Českého svazu včelařů Liteň
a
komorní soubor

Harmonia Mozartiana Pragensis


VSTUPNÉ JEDNOTNÉ 49,90 KČ
DĚTI ZDARMA

A R CH I V

2004
2005

2006

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 

 

13:15   Tržiště intelektu - ukázky tvorby a různých aktivit –  diskuse s vystavujícími a prodej předváděných exponátů 

13:45   Slavnostní zahájení

13 kontrafagotistek a kontrafagotistů
Unikátní vystoupení, kdy se ale tento počet nedá již zaručit

TŘEBASBOR – pěvecký sbor ze Zadní Třebaně

Dechové trio žáků ZUŠ Jana Zacha Čelákovice
1. místo v celonárodní soutěži ZUŠ

15:00   Ing. Pavel Konečný ze ZO ČSV Černošice – včelařská přednáška: Včelí produkty a znalost jejich užitečnosti pro lidské zdraví.
           
Po dobu přednášky soutěž pro děti v malování včelích motivů a zdobení medových perníčků. Vše o mnoho sladkých cen.

Jezdecký klub Berounka Zadní Třebaň – projížďka na koních v prostorách vedle Společenského domu

Prodej medu, medového pečiva a tradičních i méně známých výrobků ze včelích produktů. Ochutnávka a prodej medoviny – 8 druhů 21% medoviny Česká včela

Kviz na včelí téma o mnoho cen medových i medovinových.

17:30 Harmonia Mozartiana Pragensis - komorní koncert dechového oktetu (2 hoboje, 2 klarinety, 2 lesní rohy, 2 fagoty). Program: J. Fiala, J. Pelikán, W. A. Mozart