P R O G R A M
 

Připravujeme

DVANÁCTÉ MEDOVÉ ODPOLEDNE
(propagace včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit)
 medoveodpoledne@seznam.cz

sobota 12. září 2015 v Zadní Třebani, Společenský dům

srdečně zvou

ZO Českého svazu včelařů Liteň
a
komorní soubor

Harmonia Mozartiana Pragensis


VSTUPNÉ JEDNOTNÉ 49,90 KČ
DĚTI ZDARMA

A R CH I V

2004
2005

2006

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

 

 

13:15   Tržiště intelektu - ukázky tvorby a různých aktivit –  diskuse s vystavujícími a prodej předváděných exponátů 

Ivan Černý, Jiří MatlPracovní společnost nástavkových včelařů
(PSNV-CZ, z. s.) působí v oboru od r. 2000. Představí svoji činnost a své priority: aktivity v oblasti péče o obor, o zdraví včel, o kvalitu včelích produktů, jednoduché metodiky chovu včel blízké přírodě, komplexní systém vzdělávání. Nabídne také pohled na to, jak to dělají v blízkém zahraničí.Včelařům budou k nahlédnutí a ke koupi jednotlivá čísla časopisu Moderní včelař a další včelařské zajímavosti. Nevčelařící i včelařící veřejnosti představí zajímavá videa ze světa včel a včelařů, a poučnou literaturu o včelách a o tom, jak se snaží chovatelé i včely přežít současnou pro všechny velice složitou dobu. Mikroskopy ukáží, co naše oko běžně nevidí.

Jan Fait – seznámení s hvězdářským dalekohledem, při příznivém počasí pozorování slunečních skvrn, astronomie.

Václav Fait – základní pomůcky včelaře a práce s nimi, zasklený pozorovací úl.

Julius Hůlek výklad a psychoterapeutické poradenství za pomoci tarotových karet – víc se každý doví, když mu karty poví, ať se zeptá na cokoli – ať už v žertu, nebo v zlosti, rád se zbaví závislosti … Plus něco z řimsologie, vědy pro 21. století

Jiří Ševčík – občanské sdružení Svatojánská společnost. Ve spolupráci s obecním úřadem se společnost zasloužila o opravu řady významných budov a pamětihodností ve Svatém Janu pod Skalou, kde je registrováno 9 státem chráněných památek (společnost investovala do záchrany svatojánských památek již 7 000 000,- Kč). Přítel Ševčík je členem ZO ČSV Loděnice a včelaří nyní s deseti včelstvy. Je iniciátorem vzniku Muzea řemesel ve Svatém Janu pod Skalou, kde je hlavní pozornost věnována včelařství. Některé exponáty předvede. Vřele doporučujeme navštívit Medové vánoce, kdy je muzeum provoněno domácí medovinou př. Ševčíka. Medovina je pochopitelně součástí prohlídky.

Věra Těžká – zdobení medových perníčků pro děti i dospělé se včelkou Věrkou, prodej medového pečiva dělaného s láskou.

 Členové naší základní organizace Josef Kočí a Viktor Revin se v průběhu Medového odpoledne postarají o prodej medu, medoviny a medového pečiva.

13:45    Slavnostní zahájení - Evropští kontrafagotisté

V minulých letech zaznívalo na Medovém odpolední zhudebnění textu Ervína Schulhoffa, které bylo věnováno pražskému magistrátu jako vzpomínka na neudělení kulturního grantu projektu souboru Harmonia Mozartiana Pragensis a to i přes to, že Česká komise pro UNESCO projektu udělila svoji záštitu.
Protože text je pro zhudebnění a následný poslech velice obtížný, zůstáváme nadále pouze u kontrafagotů, abychom potěšili ucho posluchače něčím, co v životě ještě nemohli nikde slyšet a zřejmě už také nikdy neuslyší. O jedinečném vizuálním vjemu nemluvě.
Původní zhudebňovaný text ale uvádíme:

Ervín Schulhoff - Osobní vyjádření ve prospěch všeobecné srozumitelnosti z r. 1922:
Božská jiskra může být ukryta právě tak v jitrnici jako v kontrafagotu. Proto věnuji tuto skladbu ke strávení všem přátelům lyriky a estétům – krátce všem osobám vybraného vkusu.
Když jiní sladce nyjí na housličky, dělám vždy na truc – všimněte si – pravý opak, abych vás dopálil, vy mrňavé loutky, duchaplní gigolové, salonní intelektuálové v kostěných brejličkách, vy čajová kvítka a uvadlí expresionisté.
Beze studu se hlásím k tomu, že jsem stvořen ze špíny a že špínu miluji. Vy jste se však narodili už s vyžehlenými puky a v tip-top fracích – vy existence! Když si vás chci držet od těla, nasadím si pevně svůj monokl a tím si vynutím váš respekt!!!

Ervín Schulhoff připsal tento průvodní text ke skladbě Basový slavík (Bassnachtigall), která je úplně první skladbou pro sólový kontrafagot.

Program:

Nicola Piovanni (1946) - Piovani in concert (arr. Evaristo Casonato)
Aram Chačaturjan
(1903-1978) – Šavlový tanec
Pietro Mascagni
(1863-1945) - Sedlák kavalír - Intermezzo sinfonico

Evropští  kontrafagotisté:

Luboš Fait, Tomáš Františ, Bedřich Kameník, Sergio Lazzeri (Itálie),
Ladislav Martínek, Štěpán Rimský, Ondřej Roskovec, Giacomo Sfetez (Itálie),
Radovan Skalický, Libor Soukal, Lukáš Svoboda, Michael Verner

Sergio Lazzeri je v současné době pedagogem na konzervatoři Giuseppe Tartini v Terstu a je fagotistou souboru I Fiati di Parma. Giacomo Sfetez je již jeho student. I Fiati di Parma je sdružení dechových nástrojů, které má obdobné obsazení a cíle jako soubor Harmonia Mozartiana Pragensis. V letošním roce připravovalo toto těleso vystoupení evropských souborů hrajících tzv. harmoniemusik v průběhu Expo 2015 v italském Miláně, včetně našeho. Bohužel vše ztroskotalo na finančních nákladech.

Ostatní kontrafagotisté jsou pak členy všech předních pražských profesionálních orchestrů a Severočeské filharmonie Teplice a pedagogové hry na fagot.

14:10   Jiří Pouček – pár slov o výrobě, druzích a rozmanitostech medoviny.

14:25   pěvecké sdružení ze Zadní Třebaně

Pěvecké sdružení ze Zadní Třebaně vzniklo v květnu 2015, aby svým zpěvem přivítalo krále Karla IV. a jeho družinu, kteří obec navštívili 7. června 2015. Členům sboru se společné zpívání natolik zalíbilo, že se rozhodli pro další pokračování v této aktivitě. Co včela nechtěla, vedoucí tohoto souboru Václav Fürbach se setkal ve vlaku s organizátorem dnešní akce Lubošem Faitem a dohodli se, že třebaňský pěvecký sbor osladí svým zpěvem 12. Medové odpoledne. Vzhledem k bohaté historii sboru Vám dnes zazpívá všechny skladby, které se zatím stačili naučit. Jako první zazní Depresivní včela (dnešní světová premiéra), druhou skladbou bude Zdravice k poctě Karla IV.
Členů sboru není prozatím mnoho, proto uvítají, když se jejich řady rozšíří o další hudby a zpěvu milovné členy ze Zadní Třebaně a okolí. Proto neváhejte a v případě zájmu oslovte kohokoliv ze členů sboru.
Sboru se však doposud nepodařilo vymyslet vhodný název. Proto jsme se společně domluvili, že vypíšeme pro návštěvníky Medového odpoledne soutěž. Kdo vymyslí pro toto pěvecké sdružení název, který by se zalíbil většině jeho členů, obdrží od včelařů vítěznou cenu ve formě sklenice medu.

15:00   RNDr. Ladislav Mráz - přednáška na téma Ošetřování včelstev v závislosti na průběhu počasí.  

Přítel Mráz je členem ZO ČSV Zvole a včelaří s 20ti včelstvy v obci Březová-Oleško. V minulosti míval včelstev 40. Zapáleně se věnuje chovu včelích matek. Začal včelařit v patnácti letech se svým otcem, který byl včelmistrem a který obhospodařoval 140 včelstev. Od roku 1970 pak včelaří samostatně. Ve své ZO zastával řadu funkcí a následně přešel na organizaci Praha západ, kde působil od roku 1988 jako pastevní referent. Zde měl na starost kočování. Dále působil jako zdravotní referent a při vzniku ohniska moru v Březové působil jako prohlížitel včelstev.

Občanském povoláním byl pan doktor Ladislav Mráz přednášejícím chemie na Přírodovědecké fakultě UK.

Program pro děti

Zdobení medových perníčků.

Malování včelích motivů za sladkou odměnu s medovou příchutí. Autoři vylosovaných nejhezčích obrázků budou ještě jednou odměněni. Nezapomeňte se proto podepsat.

V průběhu Medového odpoledne se budou moci děti za drobný poplatek povozit na koních z rodinné stáje v Bělči. Ta je součástí stáje Jenna, jenž se zabývá chovem poníků plemene minishetland. Majitelé stáje dětem rádi zodpoví jakékoliv dotazy, seznámí je s tím co koně jedí, jak se čistí a sedlají. Svezení na koních a pomazlení s miniponíkem je možné kdykoliv po domluvě na statku v Bělči u Litně. Zde se dá také zakoupit bezlepkové domácí pečivo od paní Kateřiny Zápotocké.

Ochutnávka a prodej medoviny

Jiří Pouček – Muzeum medoviny v Praze opět představí méně známé medoviny od regionálních výrobců z celé České republiky, ale tentokrát i několika malovýrobců ze Slovenska. Každou medovinu je možné ochutnat a zakoupit. Nabídne rozmanitý výběr kvalitních medovin od přírodních, i jednodruhových, přes kořeněné, bylinkové až po ovocné. Dává si záležet na výběru a veškeré medoviny nabízené Muzeem medoviny jsou nedolihované, nedoslazované cukrem, bez aromat a dobarvování. Muzeum medoviny aktuálně hledá nové prostory v centru Prahy pro umístění expozice a pořádání ochutnávek.

 Před koncertem proběhne vyhodnocení a slosování správných odpovědí přiloženého kvízu a dětské malířské soutěže. Ceny jsou nejen medové a medovinové

17:15 Harmonia Mozartiana Pragensis

Umělecký vedoucí dirigent Richard Hein

Bedřich Hejsek, Marie Vaňková – hoboj
Jaromír Valášek, Michal Studničný -
klarinet
Jakub Hořejší, Jan Karas -
lesní roh
Štěpán Rimský, Luboš Fait -
fagot                                     

Program

Jakub Lokaj (1752 - ?) -  Divertimento ex B (Allegro, Menuetto, Adagio, Allegro)
Jiří Kollert
(1943) -  Kaleidoskop – I
Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791) -  Serenáda c moll, KV 388 (Allegro, Andante, Minuetto in Canone, Allegro)

Harmonia Mozartiana Pragensis Harmonia Mozartiana Pragensis (HMP) je těleso, které zaměřilo svoji činnost převážně na interpretaci tvorby W.A.Mozarta a jeho českých současníků. Právě jim byl v koncertní sezóně 2000-2001 věnován cyklus deseti koncertů “Bohemia-Austria”, kterému byla udělena záštita České komise pro UNESCO. Soubor HMP tvoří členové předních pražských orchestrů. Harmonia Mozartiana Pragensis se soustavně věnuje i interpretaci soudobé, převážně české, hudby. V roce 2006 byl soubor přizván k účinkování na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro k uvedení mozartovského programu na pražské Bertramce.

Následující vystoupení souboru Harmonia Mozartiana Pragensis:

24. září 2015, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v 19:30, Nám. Jiřího z Poděbrad 112, Praha 3 - benefiční koncert na podporu projektů pro sluchově postižené
31. říjen 2015, sborový sál Bratrské jednoty baptistů v 11:00, Vinohradská 68, Praha 3 - koncert k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Šestáka
26. prosinec 2015, sborový sál Bratrské jednoty baptistů v 11:00, Vinohradská 68, Praha 3 - vánoční koncert s dětským sborem ZUŠ Jana Zach Čelákovice

 Harmonia Mozartiana Pragensis děkuje za finanční podporu hudebních aktivit souboru

 
________________________________________

Odjezdy vlaků ze Zadní Třebaně:
směr Lochovice – 18:31, 21:01
směr Beroun – 18:25, 18:55, 19:25, 19:55, 20:55, 21:55
směr Praha - 18:29, 18:59, 19:29, 19:59, 20:59, 21:59

Slovo na konec
Čínské přísloví říká:
med sto nemoci léčí a tisíci předchází