P R O G R A M

 

Slavnostní zahájení
 

ve 13.45
 

ve Společenském domě
v Zadní Třebani
 

JEDENÁCTÉ MEDOVÉ ODPOLEDNE
(propagace včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit)
 medoveodpoledne@seznam.cz

sobota 13. září 2014 v Zadní Třebani, Společenský dům

srdečně zvou

ZO Českého svazu včelařů Liteň
a
komorní soubor

Harmonia Mozartiana Pragensis


VSTUPNÉ JEDNOTNÉ 49,90 KČ
DĚTI ZDARMA

A R CH I V

2004
2005

2006

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Doprava
vlakem z Prahy z Hl. nádraží
11:20, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50
ze Smíchova o 8 minut později
Příjezd do Zadní Třebaně:
11:56, 12:56, 13:26, 13:56, 14:26
vlakem z Berouna:
11:48, 12:48, 13:18, 13.48, 14:18
Příjezd do Zadní Třebaně:
12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
 

Program

13:15 Tržiště intelektu - ukázky tvorby a různých aktivit –  diskuse s vystavujícími a prodej předváděných exponátů

Ivan Černý, Jiří Matl – pracovní společnost nástavkových včelařů (PSNV-CZ, o. s.), zdůraznění nezastupitelné role včel v přírodě, letní škola pro včelaře, učební obor Včelař na SOU Blatná, projekt Včelař – Farmář, časopis Moderní včelař, nově vydaná včelařská literatura pro malé i velké, tuzemské i zahraniční metody sezónního varroamonitoringu a tlumení varroózy s důrazem na lokální komunikaci včelařů.

Jan Fait – seznámení s hvězdářským dalekohledem, při příznivém počasí pozorování slunečních skvrn, astronomie.

Václav Fait – základní pomůcky včelaře a práce s nimi, zasklený pozorovací úl. Prodej medu.

Stanislav Hošťálek –  filosof, heraldik, spisovatel a občasný cestovatel. Heraldické ročenky 2010 - 2014 a vlastní knihy: Toulky po USA, básně Dámě mého srdce, kniha o dějinách vlastního rodu „V erbovním znamení jelena“. V knize jsou popsány osudy čtyř generací rodu Hošťálků z Javořice, včetně popravy primátora Maxmiliána roku 1621 při českém stavovském povstání.

Julius Hůlek – Výkladem karet pomůže nahlédnout do budoucnosti a ve svízelných situacích přinejmenším poradí. Rád seznámí s vědou zvanou řimsologie, aneb s alkoholem to jde i jinak …

Jiří Pouček – Muzeum medoviny v Praze. Expozice o historii a výrobě medoviny, která je spojena s degustací a hodnocením medovin.

Jiří Ševčík – občanské sdružení Svatojanská společnost. Ve spolupráci s obecním úřadem se společnost zasloužila o opravu řady významných budov a pamětihodností ve Svatém Janu pod Skalou, kde je registrováno 9 státem chráněných památek (společnost investovala do záchrany svatojánských památek již 7 000 000,- Kč). Přítel Ševčík je členem ZO ČSV Loděnice a podílí se na vzniku Muzea řemesel ve Svatém Janu pod Skalou, kde je hlavní pozornost věnována včelařství. Některé exponáty předvede.   

Věra Těžká – zdobení medových perníčků pro děti i dospělé se včelkou Věrkou.

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o. v Křemencově ulici 177/8 nabízí řadu tradičních ale i méně známých výrobků ze včelích produktů - propolisové kapky a spreje, antibakteriální ústní vody, mateří kašičku, potravinové doplňky, tablety k posílení imunity, celou řadu kosmetických výrobků, svíčky aj.                                         

13:45 Slavnostní zahájení - Čeští kontrafagotisté

V minulých letech zaznívalo na Medovém odpoledni zhudebnění textu Ervína Schulhoffa, které bylo věnováno pražskému magistrátu jako vzpomínka na neudělení kulturního grantu projektu souboru Harmonia Mozartiana Pragensis a to i přes to, že Česká komise pro UNESCO projektu udělila svoji záštitu.

Protože text je pro zhudebnění a následný poslech obtížný, zůstáváme nadále pouze u kontrafagotů, abychom potěšili ucho posluchače něčím, co v životě ještě nemohli nikde slyšet a zřejmě už také nikdy neuslyší. O vizuálním vjemu nemluvě.

Původní zhudebňovaný text ale uvádíme:

Ervín Schulhoff - Osobní vyjádření ve prospěch všeobecné srozumitelnosti z r. 1922:

Božská jiskra může být ukryta právě tak v jitrnici jako v kontrafagotu. Proto věnuji tuto skladbu ke strávení všem přátelům lyriky a estétům – krátce všem osobám vybraného vkusu.

Když jiní sladce nyjí na housličky, dělám vždy na truc – všimněte si – pravý opak, abych vás dopálil, vy mrňavé loutky, duchaplní gigolové, salonní intelektuálové v kostěných brejličkách, vy čajová kvítka a uvadlí expresionisté.

Beze studu se hlásím k tomu, že jsem stvořen ze špíny a že špínu miluji. Vy jste se však narodili už s vyžehlenými puky a v tip-top fracích – vy existence! Když si vás chci držet od těla, nasadím si pevně svůj monokl a tím si vynutím váš respekt!!!

Ervín Schulhoff připsal tento průvodní text ke skladbě Basový slavík (Bassnachtigall), která je úplně první skladbou pro sólový kontrafagot.

Program:

Claude Debussy (1862–1918) – Malý černoušek
Jan Klusák (1934) – Skeptická cikánka a čtyři leguáni (svita původně pro 4 fagoty)
Scott Joplin (1867-1917) – The Entertainer
Manuel Panella (1880-1939) – Divoká kočka

Evropští  kontrafagotisté

Luboš Fait, Tomáš Františ, Daniel Hucek, Bedřich Kameník,
Sergio Lazzeri (Itálie),
Lucie Libichová, Ladislav Martínek,
Petr Němeček, Štěpán Rimský, Lukáš Svoboda, Václav Vonášek

 Sergio Lazzeri je v současné době pedagogem na konzervatoři Giuseppe Tartini v Terstu a je fagotistou souboru I Fiati di Parma. Toto sdružení dechových nástrojů má obdobné obsazení a cíle jako soubor Harmonia Mozartiana Pragensis. Ostatní kontrafagotisté jsou pak členy všech předních pražských profesionálních orchestrů a pedagogové hry na fagot.

14:20 Tango Jazz Band

Tango Jazz Band je dixielandovou kapelou, která navzdory svému názvu nehraje tango, ale skladby aranžované ve stylu chicagského dixielandu. V plném obsazení vystupuje v počtu osm instrumentalistů a zpěvačka. Poprvé byla kapela veřejně představena na ostrově v Zadní Třebani při povedené akci s názvem Benátská noc. Pravidelně spolupracuje s Lesním divadlem v Řevnicích a s Dětskou lidovou muzikou Notičky, také ze Řevnic.

15:00 Ing. Dalibor Titěra, CSc.

Přednáška na téma Co včely umí a co je trápí vychází v podstatě z knihy Fenomenální včely J. Tautze, na které se překladatelsky Ing. Titěra podílel. Tato část programu je doplněna včelařskými vzdělávacími panely a CD obrazovým atlasem "Včely zdravé a nemocné“, které jsou z produkce Výzkumného ústavu včelařského v Dole a dají se zakoupit či objednat.

Dalibor Titěra vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze a nyní pracuje jako badatel ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole, kde je vedoucím akreditované zkušební laboratoře. Tato laboratoř například ověřuje kvalitu medu, dodává potvrzení o zdravotním stavu včel a vyšetřuje příčiny úhynu včel. Ke specializaci Ing. Titěry patří inseminace včelích matek, které provádí po celé Evropě. Je učitelem včelařství, externím přednášejícím na České zemědělské univerzitě v Praze a na dalších školách a odbornou včelařskou praxí se zabývá i na mezinárodní úrovni. Ve svém volném čase se aktivně věnuje sborovému zpěvu.

Program pro děti:

Zdobení medových perníčků.
Malování včelích motivů za sladkou odměnu s medovou příchutí. Autoři vybraných nejhezčích obrázků budou ještě jednou odměněni. Nezapomeňte se proto podepsat.
Po dobu včelařské přednášky bude vedle společenského domu sehrána pohádka – vstup zdarma.
V průběhu Medového odpoledne se budou moci děti za drobný poplatek povozit na koni z rodinné stáje v Bělči.

15:00 Divadelní představení Pohádka o tygříkovi pro malé a trošku větší.
Vyprávění o malém tygřím mláděti, jež díky svému strachu přišlo o výsadu tygrů nosit pruhy. Jeho dobrodružné putování po světě za ztracenou odvahou je jako divoká jízda na tobogánu. Vždyť sehnat odvahu přeci není jen tak. Moderní pohádka pro děti i dospělé, plná zvířátek, lidí, nástrah a nejrůznějších situací, ale taky poznání, mateřské lásky a vítězství sama nad sebou. Účinkuje Divadlo v kufru.

Po přednášce a pohádce

Ochutnávka a prodej medoviny

Zakladatel Muzea medoviny Jiří Pouček postupně mapuje sortiment všech výrobců medoviny. Zaměřuje se na medovinu přírodní, která není dolihovaná a dochucovaná. Při posuzování medovin se neřídí jen vlastní chutí a představou, ale dá i na názory návštěvníků muzea, ale i jiných lidí. V Muzeu medoviny se totiž i ochutnává, prodává a hodnotí a podle ohlasů se pak doplňuje aktuální nabídka. Adresa v Praze 1 je Myslíkova 23, (vchod společný s Čajovnou Buddha). V rámci expozice v prostorách muzea je pak návštěvníkům přiblížena historie nejstaršího alkoholického nápoje, jeho výroba a nejnovější trendy.
K ochutnávání je připraveno zhruba 18 druhů vybraných medovin. Přibližně 11 druhů medovin je určeno i k prodeji.

Před koncertem proběhne vyhodnocení a slosování správných odpovědí přiloženého kvízu a dětské malířské soutěže. Ceny jsou nejen medové a medovinové

17:15 Harmonia Mozartiana Pragensis

Umělecký vedoucí dirigent Richard Hein

Bedřich Hejsek, Marie Vaňková - hoboj
Jaromír Valášek, Michal Studničný - klarinet
Pavel Douba, Jakub Hořejší - lesní roh
Daniel Hucek, Luboš Fait - fagot

Program:

Jiří Družecký (1745-1819) - Partita Es dur, č. 4 (Allegro, Andante, Menuetto, Variazioni)
Jiří Laburda (1931) - Ottetto (Allegro giusto, quasi marcia, Andante comodo, Allegretto con molto grazia quasi uno menuetto, Allegro vivace)
Antonín Dvořák (1841-1904) - Slovanský tanec č. 3  (úprava Štěpán Charvát)
František Vincenc Kramář (1759-1831) - Partita B dur, P.IV:32 (Allegro, Andante con Variazioni, Menuetto, Finale)

Harmonia Mozartiana Pragensis Harmonia Mozartiana Pragensis (HMP) je těleso, které zaměřilo svoji činnost převážně na interpretaci tvorby W.A.Mozarta a jeho českých současníků. Právě jim byl v koncertní sezóně 2000-2001 věnován cyklus deseti koncertů “Bohemia-Austria”, kterému byla udělena záštita České komise pro UNESCO. Soubor HMP tvoří členové předních pražských orchestrů. Harmonia Mozartiana Pragensis se soustavně věnuje i interpretaci soudobé, převážně české, hudby. V roce 2006 byl soubor přizván k účinkování na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro k uvedení mozartovského programu na pražské Bertramce.

________________________________________

Uvedené časy v programu jsou orientační. Mohou se přizpůsobit momentální situaci a potřebám organizátorů.
Změna programu vyhrazena.

________________________________________

Odjezdy vlaků ze Zadní Třebaně:
Směr Lochovice – 18:32, 21:02
Směr Beroun – 18:26, 18:56, 19:26, 19:56
Směr Praha - 18:30, 19:00, 19:30, 20:00