P R O G R A M 

Slavnostní zahájení
 

ve 13.45
 

ve Společenském domě
v Zadní Třebani
 

OSMÉ MEDOVÉ ODPOLEDNE
(propagace včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit)
 medoveodpoledne@seznam.cz

sobota 17. září 2011 v Zadní Třebani, Společenský dům

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Silnice II/116 Řevnice - Mníšek pod Brdy má být v době pořádání Medového odpoledne uzavřena.

pořádá

ZO Českého svazu včelařů Liteň

ve spolupráci s

 komorním souborem

Harmonia Mozartiana Pragensis
www.nkp.cz/harmonia/harmonia.htm


VSTUPNÉ JEDNOTNÉ 49,90 KČ
DĚTI ZDARMA

A R CH I V

2004
2005

2006

2007
2008
2009
2010

 


Doprava
vlakem z Prahy
z Hlavního n. v 11.45,12.15, 12.45 atd.
ze Smíchova v 11.53, 12.23, 12.53 atd.
do zastávky Zadní Třebaň 
příjezd v 12.21 resp. 12.51, 13.21

vlakem z Berouna
v 11:59, 12:59, 13:29
příjezd do Zadní Třebaně
v 12:11, 13:11, 13:41

Program:

13:15 Tržiště intelektu - ukázky tvorby a různých aktivit – diskuse s vystavujícími a prodej předváděných exponátů

Pavel Borusík - včelař malochovatel, spolupracuje na muzejních ukázkách historického včelařství, (zámek Kačina - zemědělské muzeum, zámek Brtnice - zakládání středověké hradní zahrádky s návratem brťařství na Brtnici), profesně se zabývá zahradní a krajinářskou architekturou, obnovy historických zahrad, parků, obor a městských lesů, navrhuje a realizuje netradiční zahrady, meditační zahrady, rybníčky a vodu v zahradě a krajině.                                                                                    

Ludvík Čierťaský – včelař, učitel včelařství – výroba svíček ze včelího vosku. Formy na odlévání svíček ze včelího vosku. Děti si mohou výrobu svíček nejen samy vyzkoušet, ale své výrobky si vezmou i domů. Prezentace mastí a roztoků na bázi včelích produktů. Přítel Čierťaský je připraven pohovořit také o mnoha netradičních způsobech zpracování včelích produktů. Medový burčák.

Jan Fait – při dobrém počasí pozorování slunečních skvrn hvězdářským dalekohledem.

Václav Fait - seznámí nevčelařící návštěvníky se základními pomůckami včelaře při vytáčení medu a vysvětlí postup při této činnosti. Spoluúčinkují včely ve skleněném úlku.

Tomáš Gabriel - seznámení s vařením piva v bubenském domácím pivovaru. Ochutnávka piva, vystavení surovin a pomůcek k vaření piva.

Stanislav Hošťálek –  historik, heraldik, básník, filosof a občasný cestovatel. Napsal Knihu o rytířích, sbírku milostných básní Dámě mého srdce, sbírku filosofických básní a reflexí o životě a cestopisnou črtu Toulky po USA. Ukázky z připravované knihy o Maroku a Blízkém Východu (Sýrie, Jordánsko, Jeruzalém).

Julius Hůlek –  muzikolog, knihovník, estetik, řimsolog a esoterik. Výklad tarotových karet. Máte jedinečnou možnost dozvědět se možné i nemožné, nahlédnout do budoucnosti, učinit ten správný krok, anebo vyvarovat se chybného. Budoucnost nečeká – konec světa (21. 12. 2012) se nezadržitelně blíží! Zároveň poznáte, co je ŘIMSOLOGIE, věda netušených možností, v níž se boj alkoholem proti alkoholu a tolerance abstinence vzájemně doplňují, a která dokazuje, že každá fantasmagorie má nejen svůj význam, ale i smysl.

Karel Huněk – Občanské sdružení Společnost za pozitivní přístup k životu a aktivní odpor k blbosti. Muzeum heraldiky, historie České Kanady a Galerie osobností  - Vlčický dvorec, Vlčice č.p. 2.  info@os-vlcickydvorec.net

Václav Liška - vysokoškolský pedagog a předseda Svatoboru - byl vedoucím projektu rekonstrukce Národní kulturní památky č. 7 - hrobky Slavín na Vyšehradském hřbitovu. Vedle svého zájmu o památky se věnuje historii hasičstva v českých zemích. František Palacký vyjádřil ideu Svatoboru heslem: „pomáhej - osvěcuj - pamatuj!“

Stanislav Poláček – Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné v Litni.

Viktor Revin včelař – prodej medového pečiva a medu.

Miloslav Richter – historie vinařství v Čechách, zvláště nedaleké, kdysi velice známé, loděnické vinice (letos uplyne 140 let od jejího založení).

Jiří Ševčík – občanské sdružení Svatojanská společnost. Ve spolupráci s obecním úřadem se zasloužila o opravu řady nejvýznamnějších budov a pamětihodností ve Svatém Janu pod Skalou, kde je registrováno 14 státem přísně chráněných památek. Nyní se podílí na vzniku Muzea řemesel, kde bude hlavní pozornost věnována včelařství. Ukázka z historie včelařství. Přítel Ševčík je členem ZO ČSV Loděnice.                     

Věra Těžká – zdobení medových perníčků se včelkou Věrkou.

13:45 Jaromír Vogel – hudební skladatel (Vogel Music Agency – umělecká a produkční agentura).                                                                      

Contrafagotino pro soprán a 8 kontrafagotů  - PREMIÉRA

Petra Viktoria Voldřichová – soprán, studentka Mezinárodní konzervatoře Praha                 

 Zhudebnění textu Ervína Schulhoffa pro osm kontrafagotů. Věnováno pražskému magistrátu jako vzpomínka na neudělení kulturního grantu projektu souboru Harmonia Mozartiana Pragensis a to i přesto, že Česká komise pro UNESCO projektu udělila svoji záštitu.

Ervín Schulhoff - Osobní vyjádření ve prospěch všeobecné srozumitelnosti z r. 1922:

Božská jiskra může být ukryta právě tak v jitrnici jako v kontrafagotu. Proto věnuji tuto skladbu ke strávení všem přátelům lyriky a estétům – krátce všem osobám vybraného vkusu.

Když jiní sladce nyjí na housličky, dělám vždy na truc – všimněte si – pravý opak, abych vás dopálil, vy mrňavé loutky, duchaplní gigolové, salonní intelektuálové v kostěných brejličkách, vy čajová kvítka a uvadlí expresionisté.

Beze studu se hlásím k tomu, že jsem stvořen ze špíny a že špínu miluji. Vy jste se však narodili už s vyžehlenými puky a v tip-top fracích – vy existence! Když si vás chci držet od těla, nasadím si pevně svůj monokl a tím si vynutím váš respekt!!!

     Dále v úpravě pro osm kontrafagotů zazní:

Vittorio Monti – Čardáš       Josef Vaňkát - housle
          Julius Fučík – Vjezd gladiátorů
.

Luboš Fait, Daniel Hucek, Lucie Horáková, Bedřich Kameník, Lucie Libichová, Ladislav Martínek, Štěpán Rímský, Lukáš Svoboda – kontrafagoty.


14:15 Krátké vstupy Stanislava Hošťálka na téma
            – sv. Ambrož, patron včelařů
            - Petr Vok z Rožmberka a ženy (letos je čtyřsté výročí vymření rodu Rožmberků).


    TANČÍCÍ  BABIČKY se letos moc omlouvají, že nemohou vystoupit. Problémy se zdravím, nové členky, lázně, apod.
    Na příští Medové odpoledne se prý ale moc těší a pilně se připravují.


15:00 Mgr. Luděk Sojka - vicepresident evropské organizace Apislavie a člen předsednictva Českého svazu včelařů.
         Seznámí posluchače se současnou situací v chovu včel v Evropě a s vyhlídkami tohoto zemědělského odvětví do budoucnosti.


Po přednášce

Ochutnávka a prodej medu členů ZO ČSV Liteň - Vyberte si svého dodavatele medu

Ochutnávka a prodej sedmi druhů medoviny (medoviny Česká včela s.r.o. mají obsah alkoholu 21%, medoviny Včelnex 13%, Dolská medovina 18%)
Jeden vzorek 2 cl po 5 Kč

Česká včela s.r.o. - Vyrábí se více druhů – Zlatá, Ořechová, Mandlová, Bylinná, Klášterní, Přírodní, Sváteční, Hořká, Archivní a Křivoklátská.
Většina z nich je vyráběna s obsahy alkoholu 12,5 %, 18 % a 21 %. K ochutnání a prodeji budou medoviny Zlatá, Ořechová, Mandlová.

Včelnex - Receptura, podle níž se Královská medovina vyrábí, má kořeny ve 14. století.
Vyrábí se mandlová, bylinná, ořechová, přírodní, skořicová, karpatská, zámecká a archivní. 
K ochutnání a prodeji bude medovina Přírodní, Bylinná, Zlatá karpatská.

Výzkumný ústav včelařský v Dole Dolská medovina slaví úspěchy doma i v zahraničí. Odbornými, ale i laickými, komisemi patří tradičně mezi nejoceňovanější medoviny.
K ochutnání a prodeji budou medoviny Hořká, Hořká skořicová.
 

Před koncertem proběhne vyhodnocení a slosování správných odpovědí přiloženého kvízu
Ceny budou přímo medové, možná i medovinové


17:30
Koncert souboru Harmonia Mozartiana Pragensis

Umělecký vedoucí dirigent Richard Hein

 Bedřich Hejsek,  Marie Vaňková                                 hoboj

Jaromír Valášek, Michal Studničný                             klarinet

Pavel Douba, Jakub Hořejší                                         lesní roh

Daniel Hucek, Luboš Fait                                             fagot

               

Antonio Casimiro Cartellieri (1772 - 1807) -  Oktet F dur
(Adagio.Allegro agitato,   Adagio,   Menuetto,   Alla Cosacca)

Leopold Koželuh (1747-1818) -  Partita F dur 
(Adagio.Allegro,   Menuetto,   Romance.Andante,   Rondeau.Allegretto) 

Johan Nepomuk Schnaps (1735-1804)  -  Oktet B dur     SVĚTOVÁ  PREMIÉRA
(Allegro,   Andante,   Allegro,   Vivace)                               

Harmonia Mozartiana Pragensis Vás srdečně zve na koncert v Atriu na Žižkově ve středu 19. října v 19:30.
Program: J.N.Schnaps, I.Hurník, J.Laburda, J.Marek

Harmonia Mozartiana Pragensis kromě řady koncertů pro kruhy přátel hudby, jiné pořadatele a koncertů, které soubor sám zorganizoval, vystoupila např. i na presentační akci České centrály cestovního ruchu - Visit Czech 2000, na slavnostním rozloučení s českými olympioniky před odletem na LOH v Sydney, na festivalu „toujours Mozart“ ve Dvořákově síni pražského Rudolfina (pořádá mnichovská Mezinárodní nadace na podporu kultury a civilizace v Salcburku, Praze a Vídni), na 16. Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov, na 16. a 20. mezinárodním Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově, na mezinárodním hudebním festivalu Musica Ecumenica, či na zahájeních akademické letní školy Nadace Evropské Comenium v Chebu. V roce 2006 byl soubor přizván k účinkování na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro k uvedení mozartovského programu na pražské Bertramce. Harmonia Mozartiana Pragensis se soustavně věnuje i interpretaci soudobé, převážně české, hudby.

Antonio Casimiro Cartellieri, jehož otec pocházel z Itálie, byl kapelníkem u Lobkowiczů v Roudnici nad Labem. Zde také provedl kromě jiného Haydnovo Stvoření světa, prvně v českém jazyce. Byl přítelem L.v.Beethovena a jako houslista se podílel na řadě premiér jeho skladeb. Jeho hudba je velice zajímavá a originální. V uváděné skladbě můžeme najít mnoho inspirací z lidové hudby. Poslední věta nese dokonce označení Alla Cosacca, kde se nechal inspirovat ruským kozáčkem.

Leopold Koželuh, rodák z Velvar, byl výraznou hudební osobností hudebního klasicismu. Hudbu studoval u Fr.X.Duška, který byl mj. hostitelem W.A.Mozarta při jeho pražských pobytech. V roce 1778 odešel do Vídně, kde se záhy prosadil jako klavírista, učitel a skladatel. Jeho skladby se těšily velké oblibě. V roce 1792 byl Koželuh jmenován po A.Salierim komorním kapelníkem a dvorním skladatelem.

Johan Nepomuk Schnaps, je fiktivní postava hudebníka-alkoholika z konce 18. století. O jeho osobu se začal zajímat, prozatím jako jediný, hudební skladatel a sóloflétnista Národního divadla Jaroslav Pelikán. Zajímavostí je, že otec J.N.Schnapse byl také skladatel a v poslední době se pod jeho jménem začínají objevovat rovněž nové, velice zajímavé skladby. Na rozdíl od svého syna tvořil ještě ve stylu hudebního baroka.

________________________________________

Uvedené časy v programu jsou orientační. Mohou se přizpůsobit momentální situaci a potřebám organizátorů.

Změna programu vyhrazena.

________________________________________

Odjezdy vlaků:
Směr Lochovice: v  18:25, 20:25   Pozdější vlak již nejede
Směr Beroun: v 18:51, 19:21, 19:51, 21:51, 22:51, 23:51
Směr Praha: v 18:42, 19:12, 19:42, 20:12, 20:42, 21:12, 22:12, 23:12

 

Na příští rok připravujeme divadelní vystoupení pro nejmenší ve stanu.