P R O G R A M


 

Zahájení
 

ve 13.45
 

ve Společenském domě
v Zadní Třebani.

SEDMÉ MEDOVÉ ODPOLEDNE
(propagace včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit)
 medoveodpoledne@seznam.cz

sobota 18. září 2010 v Zadní Třebani, Společenský dům

pořádá

ZO Českého svazu včelařů Liteň

ve spolupráci s

 komorním souborem

Harmonia Mozartiana Pragensis
www.nkp.cz/harmonia/harmonia.htm


VSTUPNÉ JEDNOTNÉ 49,90 KČ
DĚTI ZDARMA

A R CH I V

2004
2005

2006

2007
2008
2009

 


Doprava
vlakem z Prahy

z Hlavního n. v 11.09,12.09, 12.39 atd.
ze Smíchova v 11.16, 12.16, 12.46 atd.
 

do zastávky Zadní Třebaň 
příjezd v 11.48 resp. 12.48, 13.18
 

Program:

13:15 Tržiště intelektu - ukázky tvorby a různých aktivit – diskuse s vystavujícími a prodej předváděných exponátů

Soňa Čermáková - Občanské sdružení ŽIVOT 90 zajišťuje od roku 1990 humanitární služby pro seniory. Sídlí v Praze 1 - Domě PORTUS, v ulici Karolíny Světlé 18. Pro seniory je zde přichystáno široké spektrum aktivizačních programů, služeb, informací i zábavy. V Centru denních služeb mohou využít sociální a právní poradnu, informační centrum, široké spektrum vzdělávacích kurzů, klubovny, klubové a reminiscenční pořady, výtvarné a hudební kroužky a mnohé další aktivity. Využít lze gastronomických služeb s příznivými cenami. Má zde také redakci časopis pro seniory GENERACE v České republice, nejdéle vycházející časopis pro seniory (již od roku 1998), Zpravodaj Domu PORTUS a portál Seniorum.cz

Ludvík Čierťaský – včelař, učitel včelařství – výroba svíček ze včelího vosku. Formy na odlévání svíček ze včelího vosku. Děti si mohou výrobu svíček nejen samy vyzkoušet, ale své výrobky si vezmou i domů. Prezentace mastí a roztoků na bázi včelích produktů. Přítel Čierťaský je připraven pohovořit také o mnoha netradičních způsobech zpracování včelích produktů. Medový burčák

Václav Fait (16 let) seznámí nevčelařící návštěvníky Medového odpoledne se základními pomůckami včelaře při vytáčení medu a vysvětlí postup při této činnosti

Tomáš Gabriel - domácí vaření piva. Seznámení s vařením piva v bubenském mikropivovaru, ochutnávka svrchně a spodně kvašených piv www.pivo-gabriel.cz

Stanislav Hošťálek – historik, heraldik, básník, filosof a občasný cestovatel. Napsal Knihu o rytířích, sbírku milostných básní Dámě mého srdce, sbírku filosofických básní a reflexí o životě a cestopisnou črtu Toulky po USA. Ukázky z připravované knihy o Maroku a Blízkém Východu (Sýrie, Jordánsko, Jeruzalém)

Julius Hůlek – řimsologie – výklad tarotových karet. Řimsologie na bázi zcela nového pojetí alkohol-alkoholismu otevírá brány netušeného poznání. Marnost boje se závislostmi definitivně překonána! Tarot umožňuje nejen nahlédnout do budoucnosti, ale také poskytuje cenné rady a upozornění, poodhalí tajemství i pobaví.

Karel Huněk – Občanské sdružení Společnost za pozitivní přístup k životu a aktivní odpor k blbosti. Muzeum heraldiky, historie České Kanady a Galerie osobností - Vlčický dvorec, Vlčice č.p. 2. info@os-vlcickydvorec.net

František Kutina – obrázky. Od roku 1975 vystavuje pravidelně v Praze a okolí na samostatných i kolektivních výstavách, v zahraničí vystavoval např. v Augsburku, Paříži, Bratislavě, Damašku a Alžíru. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách “od Argentiny po Rusko”. Je uveden v prestižní publikaci nejlepších světových naivistů “ Le reve et les Naifs”

Viktor Revin včelař – ukázka a prodej medového pečiva a medu

Miloslav Richter – Historie a současnost vinařství v Čechách, tentokrát se zaměřením na pražské vinice

Eva Richterová - Technické památky ve Středních Čechách – fotografie starých továren, průmyslových budov, apod.

Jiří Ševčík – občanské sdružení Svatojanská společnost. Ve spolupráci s obecním úřadem se zasloužila o opravu řady nejvýznamnějších budov a pamětihodností ve Svatém Janu pod Skalou, kde je registrováno 14 státem přísně chráněných památek. Nyní se podílí na vzniku Muzea řemesel, kde bude hlavní pozornost věnován včelařství Ukázka z historie včelařství. Přítel Ševčík je členem ZO ČSV Loděnice

Jiří Šíma – mongolista, sinolog a překladatel a spolu s paní Baldandordžín Ariundzul budují Malé asijské muzeum v Ledcích, kde shromažďují zajímavé informace o Češích, kteří se dostali do dalekých krajin Asie a přinášeli pozoruhodné informace po návratu do vlasti


13:45 Slavnostní zahájení

Jaroslav Pelikán Božská jiskra - polka PREMIÉRA
Klára Kumštová - soprán
Zhudebnění textu Ervína Schulhoffa pro sedm kontrafagotů.
Věnováno pražskému magistrátu jako vzpomínka na neudělení kulturního grantu projektu souboru Harmonia Mozartiana Pragensis a to i přes to, že Česká komise pro UNESCO projektu udělila svoji záštitu.

Ervín Schulhoff - Osobní vyjádření ve prospěch všeobecné srozumitelnosti z r. 1922:

Božská jiskra může být ukryta právě tak v jitrnici jako v kontrafagotu. Proto věnuji tuto skladbu ke strávení všem přátelům lyriky a estétům – krátce všem osobám vybraného vkusu.
Když jiní sladce nyjí na housličky, dělám vždy na truc – všimněte si – pravý opak, abych vás dopálil, vy mrňavé loutky, duchaplní gigolové, salonní intelektuálové v kostěných brejličkách, vy čajová kvítka a uvadlí expresionisté.
Beze studu se hlásím k tomu, že jsem stvořen ze špíny a že špínu miluji. Vy jste se však narodili už s vyžehlenými puky a v tip-top fracích – vy existence! Když si vás chci držet od těla, nasadím si pevně svůj monokl a tím si vynutím váš respekt!!!

Gioacchino Rossini – Vilém Tell – předehra
Julius Fučík – Starý bručoun – sólo na kontrafagot Lukáš Svoboda, doprovod 6 kontrafagotů
Jaromír Vejvoda – Škoda lásky
Luboš Fait, Tomáš Františ, Daniel Hucek, Bedřich Kameník, Petr Němeček, Štěpán Rímský, Lukáš Svoboda – kontrafagoty.

14:15 Tančící babičky

Soubor vystupuje od roku 2002, kdy jej po svém třicetiletém pobytu v USA založila profesorka Jarmila Radechovská., která v USA vyučovala tanec a pracovala pro protidrogovou organizaci. Tančící babičky působí při Univerzitě třetího věku a věkový průměr je nad 70 let. Jednou z aktivních členek je i paní Jana Efflerová, která je zároveň aktivní včelařkou v ZO ČSV Liteň.

15:00 Ing. Karel Sejk

Bude hovořit a diskutovat na téma “Význam včel pro přírodu a pro lidstvo”. Přítel Karel Sejk včelaří v nedalekých Dobřichovicích a pro široké okolí je cenným rádcem v chovu včel. Pravidelně na své včelnici organizuje přednášky a ukázky chovu matek a svým širokým rozhledem je cenným pomocníkem jak začínajícím včelařům, tak i těm pokročilým. Je učitelem včelařství Českého svazu včelařů a jeho výčet přednášených oborů a tím i rozsah témat je úctyhodný.

Zuzana Hanáková, vedoucí svazové včelařské prodejny, po své úspěšné loňské “premiéře” na Medovém odpoledni doplní zajímavou prodejní výstavkou sortiment výrobků ze včelích produktů. Kromě medoviny to bude hlavně stále oblíbenější velký sortiment kosmetiky. Ke koupi bude oblíbená knížečka Včelí produkty očima lékaře od MUDr. Jany Hajdůškové, která může nést i podtitul Včelí produkty pro zdraví a také jiné publikace věnované včelařství.

Ochutnávka a prodej medu členů ZO ČSV Liteň - Vyberte si svého dodavatele medu

Ochutnávka a prodej sedmi druhů medoviny (medoviny Česká včela s.r.o. mají obsah alkoholu 21%, medoviny Včelnex 13%, Dolská medovina 18%)

Jeden vzorek 2 cl po 5 Kč

Česká včela s.r.o. - Vyrábí se více druhů – Zlatá, Ořechová, Mandlová, Bylinná, Klášterní, Přírodní, Sváteční, Hořká, Archivní a Křivoklátská. Většina z nich je vyráběna s obsahy alkoholu 12,5 %, 18 % a 21 %. K ochutnání a prodeji budou medoviny Zlatá, Ořechová, Mandlová.

Včelnex - Receptura, podle níž se Královská medovina vyrábí, má kořeny ve 14. století. Vyrábí se mandlová, bylinná, ořechová, přírodní, skořicová, karpatská, zámecká a archivní.
K ochutnání a prodeji bude medovina Přírodní.

Výzkumný ústav včelařský v Dole Dolská medovina slaví úspěchy doma i v zahraničí. Odbornými, ale i laickými, komisemi patří tradičně mezi nejoceňovanější medoviny.
K ochutnání a prodeji budou medoviny Hořká, Hořká skořicová, Hořká mandlová.

 

!! Před koncertem proběhne vyhodnocení a slosování správných !!
odpovědí přiloženého kvízu
Ceny budou přímo medové, možná i medovinové

 

 17:30 Harmonia Mozartiana Pragensis, um. vedoucí Richard Hein

Bedřich Hejsek, Monika Boušková - hoboj
Michal Studničný, Miroslav Bárta - klarinet
Jan Mach, Daniel Mlčák - lesní roh
Václav Fürbach, Luboš Fait - fagot

Georg Friedrich Händel (1685-17459) - Příjezd královny ze Sáby
Jan Vent (1745-1801) - Parthia in F (Allegro, Andante, Allegro assai, Adagio.Allegretto)
Pelikán Jaroslav (1970) - Serenáda C dur (Siciliana, Vivace, Lento, Allegro ben marcato)
Ludwig van Beethoven (1770-1827) - Oktet Es dur, op.103 (Allegro, Andante, Menuetto, Finale.Presto)

Harmonia Mozartiana Pragensis kromě řady koncertů pro kruhy přátel hudby a jiné pořadatele a koncertů které soubor sám zorganizoval, vystoupila např. i na presentační akci České centrály cestovního ruchu - Visit Czech 2000, na slavnostním rozloučení s českými olympioniky před odletem na LOH v Sydney, na festivalu “toujours Mozart” ve Dvořákově síni pražského Rudolfina (pořádá mnichovská Mezinárodní nadace na podporu kultury a civilizace v Salcburku, Praze a Vídni), na 16. Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov, na 16. a 20. mezinárodním Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově, na mezinárodním hudebním festivalu Musica Ecumenica, či na zahájeních akademické letní školy Nadace Evropské Comenium v Chebu. V roce 2006 byl soubor přizván k účinkování na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro k uvedení mozartovského programu na pražské Bertramce. Harmonia Mozartiana Pragensis se soustavně věnuje i interpretaci soudobé, převážně české hudby.

Do svého letošního programu si soubor zvolil skladby, jejichž autoři slaví v letošním roce kulaté výročí. První skladba Příjezd královny ze Sáby od G.F.Händela je typickým příkladem obliby úprav známých skladeb pro dechovou harmonii. Významným autorem úprav byl v době klasicismu ale český hudebník Jan Vent. Ten je spojován s počátky slavné schwarzenberské kapely. Byl přítelem W.A.Mozarta a ve své době byl známým vídeňským hudebníkem, skladatelem a schopným organizátorem. Patřil mezi zakládající členy císařské Hofharmonie a po smrti Mozarta jej vdova Konstance doporučila jako znalce, aby určil autentičnost Mozartových skladeb pro dechové nástroje.

Jaroslav Pelikán je 1. flétnistou v orchestru Národního divadla v Praze. Zároveň je ale i vyhledávaným a uznávaným skladatelem mladší generace. Svoji tvorbou rozhodně nepatří mezi experimentátory. Jeho hudba je podložena nejen osobitou hudebností, ale také dokonalou znalostí možností jednotlivých nástrojů. I z tohoto důvodu se J.Pelikán věnuje převážně tvorbě instrumentální. V roce 2002 byl pro soutěž Pražského jara u něj objednán fagotový koncert a v roce 2008 pak Sonatina pro hoboj. Serenádu C dur z dnešního programu napsal přímo pro soubor Harmonia Mozartiana Pragensis.

Jak již bylo zmíněno výše, v době hudebního klasicismu nebyly úpravy větších děl pro menší nástrojová obsazení ničím neobvyklým. Ani L.v.Beethoven se této praxi nebránil. Takovéto aranže totiž napomáhaly šíření skladeb i v místech, kde si nemohli dovolit větší soubor a plnily tak úlohu dnešního rozhlasu, televize, či současných mediálních nosičů. Oktet Es dur L.v.Beethovena je však originální skladbou napsanou přímo pro tehdy velice oblíbený dechový oktet.

 

 

Slovo nakonec:
Med je příjemná potravina, která vyjasňuje mysl a prodlužuje život.
(Askepiades – starořecký lékař)

 

Odjezdy vlaků:

Směr Lochovice v  18:21, 20:21 Pozdější vlak již nejede
Směr Beroun v  18:47, 19:17, 19:47, 20:47, 21:47, 22:47, 23:47
Směr Praha v  18:43, 19:13, 19:43, 20:13, 20:43, 21:13, 22:13, 23:13