P R O G R A M


 

Zahájení
 

ve 13.45
 

ve Společenském domě
v Zadní Třebani.

ŠESTÉ MEDOVÉ ODPOLEDNE
(propagace včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit)
 medoveodpoledne@seznam.cz

sobota 26. září 2009 v Zadní Třebani, Společenský dům

organizované komorním souborem
Harmonia Mozartiana Pragensis
www.nkp.cz/harmonia/harmonia.htm

ve spolupráci se

ZO Českého svazu včelařů Liteň


VSTUPNÉ JEDNOTNÉ 49,90 KČ
DĚTI ZDARMA

A R CH I V

2004
2005

2006

2007
2008

 


Doprava
vlakem z Prahy

z Hlavního n. v 11.11,12.11, 12.41 atd.
ze Smíchova v 11.18, 12.18, 12.48 atd.
 

do zastávky Zadní Třebaň 
příjezd v 11.48 resp. 12.48, 13.18
 

Program:

13:15 Ukázky tvorby a různých aktivit – diskuse s vystavujícími a prodej předváděných exponátů

Soňa Čermáková - Občanské sdružení ŽIVOT 90 zajišťuje od roku 1990 humanitární služby pro seniory. Sídlí v Praze 1 - Domě PORTUS, v ulici Krolíny Svěřlé 18. Pro seniory je zde přichystáno široké spektrum aktivizačních programů, služeb, informací i zábavy. V Centru denních služeb mohou využít sociální a právní poradnu, informační centrum, široké spektrum vzdělávacích kurzů, klubovny, klubové a reminiscenční pořady, výtvarné a hudební kroužky a mnohé další aktivity. Využít lze gastronomických služeb s příznivými cenami. Má zde také redakci časopis pro seniory GENERACE v České republice, nejdéle vycházející časopis pro seniory (již od roku 1998), Zpravodaj Domu PORTUS a portál Seniorum.cz

Ludvík Čierťaský – včelař, učitel včelařství – výroba svíček ze včelího vosku. Formy na odlévání svíček ze včelího vosku. Děti si mohou výrobu svíček nejen samy vyzkoušet, ale své výrobky si vezmou i domů. Prezentace mastí a roztoků na bázi včelích produktů. Přítel Čierťaský je připraven pohovořit také o mnoha netradičních způsobech zpracování včelích produktů. Medový burčák

Václav Fait (16 let) seznámí nevčelařící návštěvníky Medového odpoledne se základními pomůckami včelaře při vytáčení medu a vysvětlí postup při této činnosti

Stanislav Hošťálek – historik, heraldik, básník a filosof. Napsal Knihu o rytířích a přispívá do vystavených Heraldických ročenek. Také vydal sbírku básní Dámě mého srdce (lyricko-erotické básně) a filosofickou sbírku básní Sub specie aeternitatis (Z hlediska věčnosti). Svým nákladem vydal Toulky po USA, s návodem jak levně cestovat po Americe včetně ubytování. Lze tak cestovat i ve spaní... , máte air-condition i WC k dispozici!

Julius Hůlek – ŘIMSOLOGIE. Nic nevystavujeme, zato nabízíme možnost hovorů a konzultací o čemkoli, i pokusy o inspiraci v marném boji se závislostmi, včetně posezení nad TAROTOVÝMI KARTAMI

František Kutina - Od roku 1975 vystavuje pravidelně v Praze a okolí na samostatných i kolektivních výstavách, v zahraničí vystavoval např. v Augsburku, Paříži, Bratislavě, Damašku a Alžíru. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách “od Argentiny po Rusko”. Je uveden v prestižní publikaci nejlepších světových naivistů “ Le reve et les Naifs”.

Stanislav Poláček – Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné v Litni

Viktor Revin včelař – ukázka a prodej medového pečiva a medu

Miloslav Richter – Zajímavosti ze sbírky materiálů o víně a pohostinství (knihy, prospekty, etikety). 200 let Pražské konzervatoře – nahlédnutí do historie

Jiří Ševčík, Svatojanská společnost – prezentace občanského sdružení. Ve spolupráci s obecním úřadem se zasloužila o opravu řady nejvýznamnějších budov a pamětihodností ve Svatém Janu pod Skalou, kde je registrováno 14 státem přísně chráněných památek

Ukázka z historie včelařství. Přítel Ševčík je členem ZO ČSV Loděnice

13:45 Slavnostní zahájení

Michal Macourek          PREMIÉRA

Zhudebnění textu Ervína Schulhoffa pro šest kontrafagotů a zpěv. Věnováno pražskému magistrátu jako vzpomínka na neudělení kulturního grantu projektu souboru Harmonia Mozartiana Pragensis a to i přes to, že Česká komise pro UNESCO projektu udělila svoji záštitu.

Ervín Schulhoff - Osobní vyjádření ve prospěch všeobecné srozumitelnosti z r. 1922:
Božská jiskra může být ukryta právě tak v jitrnici jako v kontrafagotu. Proto věnuji tuto skladbu ke strávení všem přátelům lyriky a estétům – krátce všem osobám vybraného vkusu.

Když jiní sladce nyjí na housličky, dělám vždy na truc – všimněte si – pravý opak, abych vás dopálil, vy mrňavé loutky, duchaplní gigolové, salonní intelektuálové v kostěných brejličkách, vy čajová kvítka a uvadlí expresionisté.

Beze studu se hlásím k tomu, že jsem stvořen ze špíny a že špínu miluji. Vy jste se však narodili už s vyžehlenými puky a v tip-top fracích – vy existence! Když si vás chci držet od těla, nasadím si pevně svůj monokl a tím si vynutím váš respekt!!!

Blanka Bezdíčková – soprán
Jan Hykrda - křídlovka, trubka s dusítkem wa-wa (kvákadlo)

Bedřich Smetana - Má matička - árie Vaška z Prodané nevěsty
Wolfgang Amadeus Mozart – Menuet z Malé noční hudby
úprava skladeb pro trubku a křídlovku a 6 kontrafagotů Karel Bělohoubek

Luboš Fait, Vladimír Vlna, Štěpán Rímský, Lukáš Svoboda, Petr Němeček, Daniel Hucek – kontrafagoty.

14:15 Tančící babičky – soubor vystupuje od roku 2002, kdy jej po svém třicetiletém pobytu v USA založila profesorka Jarmila Radechovská., která v USA vyučovala tanec a pracovala pro protidrogovou organizaci. Tančící babičky působí při Univerzitě třetího věku a věkový průměr je nad 70 let.  Jednou z aktivních členek je i paní Jana Efflerová, která je zároveň aktivní včelařkou v ZO ČSV Liteň.

14:45 KrisKrosKvintet

Petra Tionová soprán
Anna-Marie Lahodová mezzosoprán
Jana Puterová alt, umělecká vedoucí KrisKrosKvintetu
Martin Švimberský tenor
Vít Palacký bas
Prof. Jaroslav Šaroun klavírní doprovod - včelař, člen orchestru České filharmonie a prof. HAMU

KrisKrosKvintet zazpívá ukázky z populárních písní, kde jsou zmínky o včelách, medu, úlech apod. Jeden z návštěvníků Medového odpoledne, který dokáže přesně spočíst všechna odzpívaná slova se včelí tématikou, bude následně sladce odměněn.

Autorem úprav je Bohumír Hanžlík, dlouholetý ředitel ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích. Pedagog, výtvarník, hudebník, skladatel, pravidelný spolupracovník Městského muzea v Čelákovicích.

KrisKrosKvintet vznikl v roce 2007 z původního Brandýského zámeckého sextetu (zal. 2004), později kvintetu, ve kterém působili sólisté sboru Bambini di Praga, vždy však jen s jedním mužským hlasem. Z iniciativy Jany Puterové a Anny – Marie Štěpánkové vznikl během vysokoškolského studia hudby a současného působení ve sboru Divadla J.K.Tyla v Plzni zvukově vyrovnanější KrisKrosKvintet.

15:00 MVDr. Miloslav Peroutka CSc., přednáška na téma Včelařství v ČR a ve světě, včelí produkty a jejich význam a využití. Přítel Peroutka je oblíbeným tajemníkem Českého svazu včelařů, který je vyhlášený jako věcný, srozumitelný a zábavný řečník, který dokáže oslovit a zaujmout i nevčelařskou veřejnost. I z tohoto důvodu je často zván do televizních a rozhlasových pořadů, aby pohovořil o úspěších českých včelařů doma i v zahraničí, aktuálních problémech, či aby vyvrátil a poopravil různé mýty a chybná prohlášení v médiích.

Vystoupení přítele Peroutky bude doplněno prodejní výstavkou výrobků ze včelích produktů, hlavně stále oblíbenějšího velkého sortimentu kosmetiky. Ke koupi bude oblíbená knížečka Včelí produkty očima lékaře od MUDr. Jany Hajdůškové, která může nést i podtitul Včelí produkty pro zdraví, a jiné publikace věnované včelařství. O tento koutek se postará vedoucí Včelařské prodejny ČSV v ul. Křemencova 8 paní Zuzana Hanáková.

Ochutnávka a prodej medu členů ZO ČSV Liteň - Vyberte si svého dodavatele medu

Ochutnávka medoviny (medoviny Česká včela s.r.o. mají obsah alkoholu 21%, medoviny Včelnex 13%, Dolská medovina 18%) -jeden vzorek 2 cl po 5 Kč

Česká včela s.r.o. - Při výrobě byl použit starý recept, který byl aplikován do nejmodernější technologie. Medovina připravovaná studenou cestou neztrácí vzácné a cenné látky prvotřídního medu, které blahodárně působí na lidský organismus. Vyrábí se více druhů – Zlatá, Ořechová, Mandlová, Bylinná, Klášterní, Přírodní, Sváteční, Hořká, Archivní a Křivoklátská. Většina z nich je vyráběna s obsahy alkoholu 12,5 %, 18 % a 21 %.

K ochutnání a prodeji budou medoviny Zlatá, Ořechová, Mandlová.

Včelnex - Receptura, podle níž se Královská medovina vyrábí, má kořeny ve 14. století. Doba zrání je od 15 do 20 měsíců podle konkrétního tržního druhu s výjimkou archivní Královské medoviny, která zraje nejméně 5 roků. Vyrábí se mandlová, bylinná, ořechová, přírodní, skořicová, karpatská, zámecká a archivní.

K ochutnání a prodeji bude medovina Přírodní

Výzkumný ústav včelařský v Dole Dolská medovina, tradiční nápoj ze včelího medu, vybrané kultury kvasinek, speciálního koření a dalších přírodních přísad. Podává se chlazená jako aperitiv nebo digestiv, případně s ledem a citrónem nebo jako součást koktejlů. Padesátiletá zkušenost zaručuje standardní vysokou kvalitu výrobků.

K ochutnání a prodeji budou medoviny Hořká, Hořká skořicová, Hořká mandlová

Možná budou medoviny i jiné

 18:00 Harmonia Mozartiana Pragensis

Umělecký vedoucí dirigent Richard Hein
Bedřich Hejsek, Josef Obrázek hoboj
Jaromír Valášek, Michal Studničný klarinet
Pavel Douba, Jakub Hořejší lesní roh
Václav Fürbach, Luboš Fait fagot
Blanka Bezdíčková soprán

Jiří Družecký (1745-1819) - Echo partita B dur
Joseph Haydn (1732-1809) - Andante ze symfonie G dur č. 94 “S úderem kotlů” – úprava Jan Vent
Stanislav Jelínek (1945) - úprava Písně o včelce ze Shakespearova díla Bouře
František Vincenc Kramář(1759-1831) - Harmonie Es dur, P. IV:19

Harmonia Mozartiana Pragensis připomíná ve svém letošním koncertu výročí 250 let od narození Františka Vincence Kramáře, rodáka z Kamenice u Jihlavy. Hudební vzdělání získal u svého strýce regenschoriho v Brně-Tuřanech, je autorem řady skvělých dechových partit i skladeb přímo označených jako “harmonie”. Párové obsazení dechů v nich skladatel často doplňoval kontrafagotem nezaměnitelně dobarvujícím zvuk souboru. Kramář v profesi kapelníka a koncertního mistra vystřídal několik významných uměleckých postů; toužil však po místě u dvora ve Vídni a dokázal, že umí čekat: spokojil se s praxí pedagoga hry na housle a dokonce s místem pouhého “strážce dveří” u dvora. V roce 1818 se konečně dočkal; po smrti Leopolda Koželuha byl jmenován císařským dvorním skladatelem a kapelníkem komorní hudby, posledním držitelem tohoto titulu v historii c.k. monarchie. Doprovázel pak císaře Františka I. na jeho cestách po Itálii a Francii a zde se mu dostalo velkých poct a uznání; byl zvolen čestným členem pařížské konzervatoře, dále Filharmonického spolku v Benátkách, milánské konzervatoře a Gesellschaft für Musikfreunde ve Vídni.

Text o Fr.V.Kramářovi převzat od Emila Drápely

Joseph Haydn patří mezi trojhvězdí Haydn, Mozart, Beethoven, kteří jsou představiteli tzv. 1. vídeňské školy. Letos si připomínáme 200 let od jeho úmrtí (31. květen 2009).

Jiří Družecký (nar. 1745 v Jemníkách u Kladna, zemř. 1819 v Budapešti) se učil hrát na hoboj, v r. 1760 vstoupil do armády a třináct let v ní působil jako hudebník i dirigent. Narukoval k 50. pěšímu pluku, táhl s ním z Chebu přes Vídeň, Enns, Linec a Branuau zpět do Lince. Zde zůstal po skončení vojenské služby, začal komponovat, působil jako dirigent a organizátor hudebního života. Zpráv o jeho životě je velice málo. Další pochází z r. 1783, kdy ve Vídni vstoupil do Tonkünstler Societät (Společnosti hudebních umělců). Od r. 1786 byl ve službách knížete Grassalkoviče a určitý čas působil i v Bratislavě. Poté vstoupil do služeb knížete Batthyanyho, s nímž odcestoval do Budapešti. Po jeho smrti se stal kapelníkem a hudebním intendantem arcivévody Josefa Jana. Družeckého dechové partity byly svého času velmi oblíbeny, nasvědčují tomu četné opisy v Praze, Brně, Kroměříži, Vídni, Budapešti i jinde. Vedle kompozice se věnoval úpravám cizích děl pro harmonie. K obvyklému obsazení dechového souboru v některých dílech zdařile připojil nástroje lidové (tzv. dětské): křepel, křepelku, kukačku, violino piccollo, vrkačku, kafku (klepačku), rolničky, tamburínu aj. Jen pro dechové nástroje vytvořil Družecký kolem 150 skladeb.

 

Slovo nakonec

Neznám žádný jiný obor činnosti, který přírodě více dává než odebírá.
Ing. Ducháč o oboru včelařství

 

Odjezdy vlaků:

Směr Lochovice v  18:23, 20:23 Pozdější vlak již nejede
Směr Beroun v  19:19, 19:49, 20:49, 21:49, 22:49, 23:49
Směr Praha v  19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 22:10, 23:10