P R O G R A M


 

Zahájení
 

ve 12.15
 

ve Společenském domě
v Zadní Třebani.

PÁTÉ MEDOVÉ ODPOLEDNE
(propagace včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit)
 medoveodpoledne@seznam.cz

sobota 20. září 2008 v Zadní Třebani, Společenský dům

organizované komorním souborem
Harmonia Mozartiana Pragensis
www.nkp.cz/harmonia/harmonia.htm

ve spolupráci se

ZO Českého svazu včelařů Liteň


VSTUPNÉ JEDNOTNÉ 49,90 KČ
DĚTI ZDARMA

A R CH I V

2004
2005

2006

2007

 


Doprava
vlakem z Prahy

z Hlavního n. v 10.26,11.26 atd.
ze Smíchova v 10.34, 11.34 atd.
 

do zastávky Zadní Třebaň 
příjezd v 11.04 resp. 12.04
 

Program:

12:15 Ukázky tvorby a různých aktivit – diskuse s vystavujícími a prodej předváděných exponátů

Ludvík Čierťaský – včelař, učitel včelařství – výroba svíček ze včelího vosku a bohatá kolekce výrobků. Formy na odlévání svíček ze včelího vosku. Děti si mohou výrobu svíček nejen samy vyzkoušet, ale své výrobky si vezmou i domů. Prezentace mastí a roztoků na bázi včelích produktů. Přítel Čierťaský je připraven pohovořit také o mnoha netradičních způsobech zpracování včelích produktů.

Miloš Erlich - fotografie a zážitky cestovatele z cest po Sýrii, Turecku, Izraeli, Mongolsku a Maroku.

Stanislav Hošťálek – historik, heraldik, básník a filosof. Napsal Knihu o rytířích a přispívá také do vystavených Heraldických ročenek. Napsal sbírku básní Dámě mého srdce (trocha lyriky a erotiky nikoho nezabije...) a filosoficko-rytířskou sbírku básní Sub specie aeternitatis (Z hlediska věčnosti). Vydal také cestopisnou črtu Toulky po USA, kde ukazuje, jak lze s málo penězi pohodlně cestovat po Americe. Publikace si můžete prohlédnout a zakoupit.

Julius Hůlek – řimsologie, výklad karet

Karel Huněk – Občanské sdružení Společnost za pozitivní přístup k životu a aktivní odpor k blbosti. Muzeum heraldiky, historie České Kanady a Galerie osobností - Vlčický dvorec, Vlčice č.p. 2. Letos bude pozornost věnována Eduardovi Ingrišovi, který je znám jako autor jedinečné písně Teskně hučí Niagara, který však byl i dirigentem, cestovatelem, dokumentaristou a dobrodruhem. info@os-vlcickydvorec.net, www.os-vlcickydvorec.net

Stanislav Poláček – prezentace Muzea Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné a vzpomínka na loňské výročí 100 let narození Jarmily Novotné.

Viktor Revin včelař ukázka a prodej medového pečiva a medu.

Miloslav Richter – Josef Fiala, český skladatel a rodák z Lochovic, přítel W.A.Mozarta. Letos uplynulo 260 let od jeho narození.

Perličky z dvousetleté historie Pražské konzervatoře.

Jiří Ševčík, Svatojanská společnost – prezentace občanského sdružení Svatojanská společnost. Ve spolupráci s obecním úřadem se zasloužila o opravu řady nejvýznamnějších budov a pamětihodností ve Svatém Janu pod Skalou, kde je registrováno 14 státem přísně chráněných památek. Obec má 110 obyvatel a podařilo se již shromáždit a investovat přes 5 milionů Kč. http://www.svatyjan.cz

Medový koutek:

Václav Fait (15 let) seznámí nevčelařící návštěvníky Medového odpoledne se základními pomůckami včelaře při vytáčení medu a vysvětlí postup při této činnosti.

Varroa destruktor – hlavní příčina letošního úhynu 30% včelstev u nás. Ukázka tohoto parazita, ale i dalších nemocí, které trápí včelstva a včelaře. Na toto téma bude možno hovořit se včelařem z Dobřichovic Jaroslavem Šarounem a jinými včelaři.

13:15 Slavnostní zahájení

Miloslav Richter – Melodramatický guláš PREMIÉRA

Zhudebnění textu Ervína Schulhoffa ve formě melodramu pro mužský hlas a pět kontrafagotů. Věnováno pražskému magistrátu jako vzpomínka na neudělení kulturního grantu projektu souboru Harmonia Mozartiana Pragensis i přes to, že Česká komise pro UNESCO projektu udělila svoji záštitu.

Ervín Schulhoff - Osobní vyjádření ve prospěch všeobecné srozumitelnosti z r. 1922:

Božská jiskra může být ukryta právě tak v jitrnici jako v kontrafagotu. Proto věnuji tuto skladbu ke strávení všem přátelům lyriky a estétům – krátce všem osobám vybraného vkusu.

Když jiní sladce nyjí na housličky, dělám vždy na truc – všimněte si – pravý opak, abych vás dopálil, vy mrňavé loutky, duchaplní gigolové, salonní intelektuálové v kostěných brejličkách, vy čajová kvítka a uvadlí expresionisté.

Beze studu se hlásím k tomu, že jsem stvořen ze špíny a že špínu miluji. Vy jste se však narodili už s vyžehlenými puky a v tip-top fracích – vy existence! Když si vás chci držet od těla, nasadím si pevně svůj monokl a tím si vynutím váš respekt!!!

Bohumír Hanžlík – V Japonsku v zimě včely nelétají pro sólový hoboj a skoro pět kontrafagotů. PREMIÉRA

Účinkují:
Alexander Skutil – umělecký přednes
Bedřich Hejsek – hoboj
Luboš Fait, Vladimír Vlna, Štěpán Rímský, Lukáš Svoboda, Petr Němeček – kontrafagoty.

Před přednáškou Ing. Dalibora Titěry bude ochutnávka jeho medové zmrzliny připravené za tepla. K přípravě není třeba žádný zmrzlinový strojek.

14:30 Ing. Dalibor Titěra

(*1955) se včelám věnuje aktivně od r. 1968. Vystudoval agronomickou fakultu VŠZ v Praze a vzdělání si rozšiřuje dodnes díky spolupráci s mnoha univerzitami u nás i ve světě. Je vedoucím oddělení výzkumu a laboratoří ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole. Vedle toho vyučuje včelařství na školách i pro Český svaz včelařů. Má jednu ženu, tři velké děti a jako zálibu vaření, hudbu, aktivně sborový zpěv.

Ve své přednášce na téma “Včelí produkty jak je známe a neznáme” se dotkne řady otázek týkajících se včelích produktů, na které mnohdy kolují mezi laickou veřejností, ale i mezi včelaři, zkreslené názory. Naváže tak na svoji poslední úspěšnou publikaci Včelí produkty mýtů zbavené, ve které podrobně popisuje jednotlivé včelí produkty – med, pyl, vosk, propolis, mateří kašičku a jed - jejich složení, vlastnosti a kvalitu. Všechny své názory opírá o výzkumnou činnost nebo o vědecké zdroje ze zahraniční literatury.

V knížce Včelí produkty mýtů zbavené je uvedeno mnoho receptů na využití medu při pečení tradičního i netradičního pečiva, přípravě masa a příloh, při přípravě nápojů nealkoholických i alkoholických, postupy při léčení popálenin a jiného poškození kůže. Podrobně jsou popsány různé postupy výroby svíček a jiných přípravků z vosku. U pylu, mateří kašičky a propolisu pak možnosti využití ve výživě, kosmetice a farmacii.

Publikaci Včelí produkty mýtů zbavené a Magdalenčinu medovou kuchařku bude možno zakoupit. K prodeji bude i knížečka Včelí produkty očima lékaře od MUDr. Jany Hajdůškové.

16:00 Ochutnávka a prodej medu členů ZO ČSV Liteň - Vyberte si svého dodavatele medu

Ochutnávka medoviny (medoviny mají obsah alkoholu 18%, Královská 13%)

Jeden vzorek 2 cl po 5 Kč

Výzkumný ústav včelařský v Dole – Dolská medovina, tradiční nápoj ze včelího medu, vybrané kultury kvasinek, speciálního koření a dalších přírodních přísad. Podává se chlazená jako aperitiv nebo digestiv, případně s ledem a citrónem nebo jako součást koktejlů. Padesátiletá zkušenost zaručuje standardní vysokou kvalitu výrobků. http://www.beedol.cz/beedolcz.html

K ochutnání a prodeji budou medoviny Hořká, Hořká skořicová, Hořká mandlová

Česká včela s.r.o. - Při výrobě byl použit starý recept, který byl aplikován do nejmodernější technologie. Medovina připravovaná studenou cestou neztrácí vzácné a cenné látky prvotřídního medu, které blahodárně působí na lidský organismus. Vyrábí se více druhů – Zlatá, Ořechová, Mandlová, Bylinná, Klášterní, Přírodní, Sváteční, Hořká, Archivní a Křivoklátská. Většina z nich je vyráběna s obsahy alkoholu 12,5 %, 18 % a 21 %. http://www.ceskavcela.cz/

K ochutnání a prodeji budou medoviny Zlatá, Ořechová, Mandlová.

Včelnex - Receptura, podle níž se Královská medovina vyrábí, má kořeny ve 14. století. Doba zrání je od 15 do 20 měsíců podle konkrétního tržního druhu s výjimkou archivní Královské medoviny, která zraje nejméně 5 roků. Vyrábí se mandlová, bylinná, ořechová, přírodní, skořicová, karpatská, zámecká a archivní. http://www.vcelnex.cz/

K ochutnání a prodeji bude medovina Přírodní

17:45 Koncert k poctě Josefa Fialy od jehož narození letos uplynulo 260 let

Harmonia Mozartiana Pragensis

Umělecký vedoucí dirigent Richard Hein
Bedřich Hejsek, Marie Vaňková j.h. hoboj
Jaromír Valášek, Michal Studničný klarinet
Pavel Douba, David Prchlý j.h. lesní roh
Václav Fürbach, Luboš Fait fagot
 

František Vincenc Kramář (1759-1831) - Partita F dur, op. 73
(Allegro, Menueto.Allegretto, Adagio, Alla Pollacca)

Bohumír Hanžlík (1937) - Prolet mladých trubců českou krajinou
PREMIÉRA

Josef Fiala (1748-1816) - Symfonie F dur
(Presto, Andante, Menuet, Finale.Presto)
úprava pro dechovou harmonii Miloslav Richter

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Serenáda Es dur KV 375
(Allegro maestoso, Menueto, Adagio, Menueto, Allegro)

Harmonia Mozartiana Pragensis připomíná ve svém letošním koncertu výročí 260 let od narození Josefa Fialy, rodáka z nedalekých Lochovic. Pokud je Vám jméno tohoto klasicistního skladatele neznámé, tak je to pouze důsledek toho, jak se dnešní společnost chová ke svému historickému dědictví. Josef Fiala byl velkým přítelem celé Mozartovy rodiny. Ve svém dopise otci se

W.A.Mozart zmiňuje s velký uznáním o jeho tvorbě. Bez zajímavosti zajisté není ani to, že Josef Fiala v době svého působení v Salcburku bydlel právě v rodném domě W.A.Mozarta. Dnes máme možnost se více o životě a tvorbě Josefa Fialy dozvědět hlavně díky neúnavnému badatelovi a propagátorovi poberounských hudebních, ale i vinohradnických tradic Miloslavu Richterovi. Ten je také autorem úpravy Fialovy Symfonie F dur pro dechový oktet. Tyto úpravy byly velice žádané a nahrazovaly ve své době rozhlas, či různá záznamová zařízení. Ne vždy si totiž pořadatelé mohli dovolit objednat celý orchestr nebo operní soubor. M. Richter také v posledních letech opravil v odborné literatuře běžně uváděné datum narození 3. února 1748. Podle matriky je správné datum narození Josefa Fialy 3. března. Fiala působil ve Wallersteinu, Mnichově, Salcburku, Petrohradě, Berlíně a Donaueschingenu.

 

Miloslav Richter byl dlouholetým klarinetistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Nyní je pracovníkem knihovny Pražské konzervatoře. Kromě archivů je znalcem českých malovinařů a jejich produkce.

Bohumír Hanžlík je již 30 let ředitelem ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích. Pedagog, výtvarník, hudebník, skladatel, dlouholetý spolupracovník Městského muzea v Čelákovicích.

Alexander Skutil je absolventem Pražské konzervatoř ve hře na trubku. Působil jako pedagog a hráč v řadě orchestrů. Je stálým spolupracovníkem řevnických ochotníků.

Bedřich Hejsek je hobojistou Státní opery Praha, pedagog a koncertní mistr souboru Harmonia Mozartiana Pragensia. Zde zastupuje úlohu dirigenta.

 

Slovo nakonec

Albert Einstein: “pokud by nebylo včel, tak by lidstvo mělo jen čtyři roky života”.

Tato slova zopakoval pro Radiožurnál tajemník Českého svazu včelařů MVDr. Miloslav Peroutka a dodal, že je vědecky doloženo, že jedna třetina potravy lidstva je závislá na opylení včelami. Nejde ale jen o dostatek potravy, ale i o zachování pestrosti přírody.

 

Odjezdy vlaků:

Směr Lochovice v  19:06 Pozdější vlak již nejede
Směr Beroun v  19:04, 20:04, 21:04, 22:04
Směr Praha v  19:01, 20:01, 21:01, 22:01