P R O G R A M


 

Zahájení
 

ve 12.15
 

ve Společenském domě
v Zadní Třebani.

ČTVRTÉ MEDOVÉ ODPOLEDNE
(propagace včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit)
 medoveodpoledne@seznam.cz

sobota 22. září 2007 v Zadní Třebani, Společenský dům

organizované komorním souborem
Harmonia Mozartiana Pragensis
www.nkp.cz/harmonia/harmonia.htm

ve spolupráci se

ZO Českého svazu včelařů Liteň


VSTUPNÉ JEDNOTNÉ 49,50 KČ
DĚTI ZDARMA

A R CH I V

2004
2005

2006

 


Doprava
vlakem z Prahy

z Hlavního n. v 10.26,11.26 atd.
ze Smíchova v 10.34, 11.34 atd.
 

do zastávky Zadní Třebaň 
příjezd v 11.04 resp. 12.04
 

Program

12:15 Ukázky tvorby a různých aktivit – diskuse s vystavujícími a prodej předváděných exponátů

Ludvík Čierťaský – včelař, učitel včelařství - Ukázka výroby a zdobení svíček ze včelího vosku. Odlévání do forem – “korpusů”, stáčené svíčky z mezistěn, výroba máčených svíček. Prezentace mastí a roztoků na bázi včelích produktů.

Miloš Erlich - fotografie a zážitky cestovatele z cest po Sýrii a Turecku.

Stanislav Hošťálek – historik, heraldik, básník, filosof a občasný cestovatel. Napsal Knihu o rytířích, sbírku milostných básní Dámě mého srdce, sbírku filosofických básní - úvah a reflexí o životě, přírodě a dnešní společnosti Sub specie aeternitatis /Z hlediska věčnosti/ a také cestopisnou črtu Toulky po USA. Ve svých Toulkách ukazuje, jak lze s málo penězi cestovat pohodlně po USA. Publikace můžete prohlédnout i zakoupit.

Julius Hůlek – chcete vědět více o sobě, o svých blízkých i o těch druhých jakož i o něčem ze své budoucnosti? Potom neváhejte a neprodleně navštivte stanoviště zřetelně označené "PIKOVOU DÁMOU", kde se Vám naskytne možnost jednoduché i složitější věštby z karet francouzských, tarotových i mariášových stejně jako z pouhého vrhu s kostkami či na základě numerologie. Veškeré podvody vyloučeny! Jako "BONUS" návštěvníci mohou nahlédnout do tajemné a zároveň snadno dostupné vědy zvané "ŘIMSOLOGIE" za pomoci zdarma a nezištně obdržené publikace.

Karel Huněk – Občanské sdružení Společnost za pozitivní přístup k životu a aktivní odpor k blbosti
Muzeum heraldiky, historie České Kanady a Galerie osobností - Vlčický dvorec, Vlčice č.p. 2
Prezentace nepublikovaných fotografií světoznámého fotografa Františka Drtikola, slavné operní zpěvačky Jarmily Novotné, hudebního skladatele Viktora Kalabise, královny cembala Prof. Zuzany Růžičkové a českého krále růží Josefa Havla
Vernisáž objektů ze slunečního údolí krásných žab – kovodesigner Karel Huněk

Stanislav Poláček – prezentace Muzea Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné

Anton F. Malinovský - heraldický publicista, specialista na málo známé nobilitované rody a na renesanční rukopisy i příležitostní heraldický kreslíř. Rakovníkolog. Pořád ještě připravuje soupis největšího jmenného rejstříku české, moravské a slezské šlechty. Pořadatel zatím největší výstavy prací heraldických kreslířů v září 2005. Vydává heraldickou literaturu na CD-R nosičích. Obdivovatel Sahary. Příznivec jedovatých zvířátek.

Viktor Revin včelař – ukázka a prodej medového pečiva a medu

Eva Richterová – fotografuje historické i současné dopravní prostředky. Staré tramvaje, trolejbusy a autobusy jsou užívány různými způsoby, mj. i ve včelařství.

Miloslav Richter – Zajímá se o vinařství na Berounsku, zvláště pak o historii i současnost vinice na Kněží hoře v Loděnici.

Ing.Karel Sejk – seznámení s úlem s rotačním plodištěm - přednáška

 

13:15 Slavnostní zahájení

Jaroslav Matoušek – seznámení s jedinečnou dominantou obce Zadní Třebaň

13:30 Dětská lidová muzika Notičky (www.noticky.cz )

Dětská lidová muzika Notičky je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1998 v Řevnicích a které pracuje s dětmi a mládeží ve věku od 4 do 18 let. Uměleckou vedoucí souboru je Lenka Kolářová, vedoucí Malých Notiček je Pavla Petrová. Cílem je učit děti lásce k písním a tancům zejména Středočeského kraje a Chodska. V současné době mají Notičky 60 členů, kteří navštěvují 4 základní složky: Malá muzika, Malé Notičky, Rytmika a Notičky.

Notičky se za dobu své existence zúčastnily řady mezinárodních festivalů, pravidelně spolupracují s Českou televizí a Českým rozhlasem, ve svém městě každoročně pořádají Mikulášský koncert s nadílkou, Vánoční koncert, Hudební ples, koncerty vážné hudby. Pravidelně vystupují pro seniory a pořádají výchovné koncerty pro děti ze základních škol z okolí. Notičky natočily již 4 CD, videokazetu s hudební pohádkou “Proč dudák dupá..” a také videoklip, který odvysílala ČT v pořadu pro děti. Kmotry našich desek byli např. Dagmar Pecková, Jiří Stivín či Ondřej Hejma.

Pro svoje vynikající výsledky se staly Notičky velice uznávaným a vyhledávaným souborem. Každoročně jsou zvány na největší hudební festival World-fest v Missouri a Festival of Nations v Tennessee v USA, odkud si odváží nejvyšší ocenění publika i organizátorů.

14:30 Ing. Libor Dupal (1955)

Po absolvování potravinářské fakulty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (1979) se zabýval v praxi řadou potravinářských výrob a technologií, mezi nimi byly také med, medovina či víno aj. Po zhruba deseti letech praxe nastoupil do České obchodní inspekce. Poté pracoval v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, kde se zabýval harmonizací českých technických předpisů s právem Evropské unie. Této práci zasvětil podstatnou část dosavadního života a s evropskou problematikou je také spojena většina jeho publikační činnosti. V roce 2002 odešel ze státních služeb a od té doby pracuje pro nevládní spotřebitelskou organizaci (Sdružení českých spotřebitelů), kde nyní vykonává funkci předsedy představenstva. Působí rovněž jako nezávislý konzultant, především při harmonizaci práva a přípravě infrastruktury v oblasti volného pohybu zboží, bezpečnosti výrobků, ochrany spotřebitelů, dozoru nad trhem atd. zejména v zemích, které slaďují své ekonomické přístupy s EU, nebo se přímo připravují na vstup do Unie (západní Balkán, východní Evropa).

Jeho publikační činnost, kromě výše zmíněných evropských témat, zahrnuje tématiku medu (Včelařství). Úsilí zaměřované do této oblasti vyústilo ve vydání  Knihy o medovině (1997, 2004), která se snaží široce přistoupit k tématu tradičního nápoje, který usiluje dostat se zpět na výsluní zašlé slávy.

Již v roce 1994 připravil autor pro nakladatelství Maťa jiný specifický titul, Knihu o marihuaně. Od té doby vyšla v několika dotiscích.

Přednáška a diskuse na téma

Medovina – moderní nápoj
(Prezentace Knihy o medovině)

Kniha o marihuaně
(Prezentace autorem)

Med na českém trhu a ochrana spotřebitele
(Úvod do ochrany spotřebitele na přikladu medu; kvalita medu na českém trhu) (cca 20 min)

Knihu o medovině a Knihu o marihuaně je možno zakoupit u stolku nakladatelství Maťa

15.45 Jindra Koníř – zhudebnění textu Ervína Schulhoffa “Kontrafagotisimo”

Virginie Walterová – mezzosoprán
Petr Dopita – bas
Luboš Fait, Vladimír Vlna, Štěpán Rímský, Lukáš Svoboda - kontrafagoty
(věnováno pražskému magistrátu jako vzpomínka na neudělení kulturního grantu souboru Harmonia Mozartiana Pragensis i přes doporučení České komise pro UNESCO)

Osobní vyjádření ve prospěch všeobecné srozumitelnosti Ervína Schulhoffa z r. 1922:

Božská jiskra může být ukryta právě tak v jitrnici jako v kontrafagotu. Proto věnuji tuto skladbu ke strávení všem přátelům lyriky a estétům – krátce všem osobám vybraného vkusu.

Když jiní sladce nyjí na housličky, dělám vždy na truc – všimněte si – pravý opak, abych vás dopálil, vy mrňavé loutky, duchaplní gigolové, salonní intelektuálové v kostěných brejličkách, vy čajová kvítka a uvadlí expresionisté.

Beze studu se hlásím k tomu, že jsem stvořen ze špíny a že špínu miluji. Vy jste se však narodili už s vyžehlenými puky a v tip-top fracích – vy existence ! Když si vás chci držet od těla, nasadím si pevně svůj monokl a tím si vynutím váš respekt !!!

Petr Dopita – kanadská pila

Summertime –George Gershwin
Eternally – Charles Chaplin
Jaroslav Ježek – Život je jen náhoda (s doprovodem čtyř kontrafagotů)

Virginie Walterová (www.tady.cz/virginie) studovala na AMU u Libuše Domanínské a Karla Bermana, ale i jako jediná Češka u Jarmily Novotné v USA. Výsledkem jejích výrazných uměleckých kvalit na českých a světových podiích bylo získání prestižní “Světové ceny Antonína Dvořáka” v květnu 2001, kterou uděluje Masarykova akademie umění a Evropská unie umění.

Petr Dopita (www.petrdopita.cz) je znám z koncertních, operních, ale také muzikálových pódií. Mj. se zúčastnil 3x Mezinárodního festivalu hráčů na pilu /International Musical Saw Festival/ v Santa Cruz v Kalifornii a v letech 1998 a 2000 tam zvítězil. Rovněž vyhrál 1.cenu na prvním Mistrovství světa ve hře na pilu 2000 na farmě Bolka Polívky společně se svým žákem Wojciechem Suchanem z Polska.

16:00 Ochutnávka a prodej medu členů ZO ČSV Liteň - Vyberte si svého dodavatele medu

Ochutnávka medoviny (všechny medoviny mají obsah alkoholu 18%):

Výzkumný ústav včelařský v Dole vyrábí medovinu převařením roztoku medu a vody. K ochutnání budou medoviny Hořká, Hořká skořicová, Hořká mandlová

Česká včela Rakovník vyrábí medovinu za studena a prezentovány budou medoviny Křivoklátská zlatá, Křivoklátská ořechová, Křivoklátská mandlová a Křivoklátská bylinná.

Jeden vzorek 2 cl po 5 Kč

Prodej dalších výrobků ze včelích produktů

17:45 Harmonia Mozartiana Pragensis - Koncert ke 100. výročí narození operní pěvkyně Jarmily Novotné

Umělecký vedoucí dirigent Richard Hein

hoboj Bedřich Hejsek, Josef Obrázek
klarinet Jaromír Valášek, Michal Studničný
lesní roh Pavel Douba, Jakub Hořejší
fagot Luboš Fait včelař, Lukáš Svoboda

Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844-1908) Let čmeláka
Joseph Haydn (1732-1809) Serenáda
Gioacchino Rossini (1792-1868) Cavatina
Charles Gounod (1818-1893) Ave Maria
Antonín Dvořák (1841-1904) Humoreska
Karel Zelenka+Peter Folk (oba * 1946) Med, Strdí PREMIÉRA
Josef Mysliveček (1737-1781) Oktet B dur, č.3
Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) Oktet - Partita Es dur
Franz Schubert (1797-1828) Včelka

 

Harmonia Mozartiana Pragensis věnuje svůj letošní koncert stému výročí narození slavné operní pěvkyně Jarmily Novotné, které připadá na 23. září. K němu soubor využil řadu drobných skladeb, o kterých by se dalo říci, že jsou téměř populárního charakteru. Autorem úprav skladeb (N.R.Korsakov, J.Haydn, G.Rossini, Ch.Gounod, A.Dvořák, Fr.Schubert) je Karel Bělohoubek a zazní premiérově pro obsazení dechové harmonie. Skladby Med a Strdí z cyklu Honey pak byly napsány přímo pro letošní Medové odpoledne.

 

Doporučený společenský doplněk jakýkoliv včelí motiv

Odjezdy vlaků:
Směr Lochovice v  19:07 Pozdější vlak již nejede
Směr Beroun v  19:04, 20:04, 21:04, 22:04
Směr Praha v  19:01, 20:01, 21:01, 22:01