P R O G R A M


 

Zahájení
 

ve 13.15
 

ve Společenském domě
v Zadní Třebani.

TŘETÍ MEDOVÉ ODPOLEDNE
(propagace včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit)
 medoveodpoledne@seznam.cz

sobota 23. září 2006 v Zadní Třebani, Společenský dům

organizované komorním souborem
Harmonia Mozartiana Pragensis
www.nkp.cz/harmonia/harmonia.htm

ve spolupráci se

ZO Českého svazu včelařů Liteň


VSTUPNÉ JEDNOTNÉ 49,50 KČ
DĚTI ZDARMA

A R CH I V

2004
2005

 


Doprava
vlakem z Prahy

z Hlavního n. v 11.25,12.25 atd.
ze Smíchova v 11.34, 12.34 atd.
 

do zastávky Zadní Třebaň 
příjezd v 12.04 resp. 12.01
 

Program

12.15 Ukázky tvorby a různých aktivit - diskuse s vystavujícími a prodej předváděných exponátů

Ludvík Čierťaský

včelař, učitel včelařství - Ukázka výroby a zdobení svíček ze včelího vosku. Odlévání do forem – “korpusů”, stáčené svíčky z mezistěn, výroba máčených svíček. Prezentace mastí a roztoků na bázi včelích produktů.

Luisa Geisslerová – výtvarnice. Keramika, marionety.

Stanislav Hošťálek

básník, historik, heraldik, autor Knihy o rytířích. Je dobré i dnes si připomenout rytířské vlastnosti – věrnost danému slovu, velkorysost, nevyužívání cizí slabosti. Autor rozhlasového pořadu Hry starých Čechů – Komu karty v ruce šustí (kostky, šachy, střelba ku ptáku, honění ke kroužku). Výběr z básní Dámě mého srdce a Sub specie etermitatis.

Julius Hůlek - muzikolog, estetik, knihovník, řimsolog. V roce 1972 se svými přáteli spoluzaložil Protialkoholní společnost doktora Řimsy jako nadrežimní nezávislé společenství. V inspiraci odkazem Josefa Váchala rozpoznal řimsologii jako vskutku nadčasovou a osvobozující vědu bezbřehých možností. Roku 2003 - bez jakékoli podpory - založil edici "Littera Řismologica", kde postupně vyjdou všechny řimsologické texty.

Karel Huněk
umělecký kovář - Společnost za pozitivní přístup k životu a aktivní odpor proti blbosti, Muzeum heraldiky a Galerie osobností Česká Kanada, Řád duševních rytířů modré růže.

Jana Kašová – redaktorka. Autorka pohádek Ošklivá princezna, Jak šel Matěj do světa a zase zpět, Patero pohádek. Dva romány pro ženy Večery pod lampou (Život není náhoda, Zpáteční lístek).

František Kutina - obrázky

Obec Liteň – prezentace Muzea Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné

Anton F. Malinovský - heraldický publicista, specialista na málo známé nobilitované rody a na renesanční rukopisy. Rakovníkolog. Připravuje soupis největšího jmenného rejstříku české, moravské a slezské šlechty. Pořadatel zatím největší výstavy prací heraldických kreslířů v září 2005. Staví model ,,neuchopitelného hradu” Hlavačov. Vydává heraldickou literaturu na CD-R nosičích. Zakladatel a činovník několika občanských sdružení různého zaměření. Občasný výrobce domácího piva. Obdivovatel Sahary a herpetolog. Příznivec jedovatých zvířátek. (Praktikoval již) devatero řemesel a …

Viktor Revin včelař - medové pečivo

Miloslav Richter
– hudebník a badatel v oboru dějiny a současnost vinařství ve středních Čechách. Autor článků o známých a méně známých vinicích, zejména znovuobjevení zapomenuté slávy a vinařské tradice na Kněží hoře v Loděnici u Berouna.

Svatojanská společnost – prezentace občanského sdružení Svatojanská společnost. Ve spolupráci s obecním úřadem se zasloužila o opravu řady nejvýznamnějších budov a pamětihodností ve Svatém Janu pod Skalou, kde je registrováno 14 státem přísně chráněných památek. Obec má 110 obyvatel a podařilo se již shromáždit a investovat přes 5 milionů Kč. http://www.svatyjan.cz

Zdislav Šíma sluneční hodiny. Rekonstrukce hodin v Břevnovském klášteře a hodin na Malostranském náměstí. Sluneční hodiny mohou ukazovat mnohem více, nežli pouze běžný čas. http://www.ubr.com/clocks/sundial/sundial.html , http://au23.troja.mff.cuni.cz/~mira/sh/sh.php

Václav Větvička botanik - Autor knih Moje vzpomínková dobrá jitra, Moje květinová dobrá jitra a Něco pro zahřátí duše.


13:15 Slavnostní zahájení

Hymna Medového odpoledne - pocta snobismu, ješitnosti a lidské hlouposti
zhudebnění textu Ervína Schulhoffa - Stanislav Jelínek PREMIÉRA
Blanka Bezdíčková – soprán
Luboš Fait, Vladimír Vlna, Petr Němeček
- kontrafagoty

Božská jiskra může být ukryta právě tak v jitrnici jako v kontrafagotu. Proto věnuji tuto skladbu ke strávení všem přátelům lyriky a estétům – krátce všem osobám vybraného vkusu.
Když jiní sladce nyjí na housličky, dělám vždy na truc – všimněte si – pravý opak, abych vás dopálil, vy mrňavé loutky, duchaplní gigolové, salonní intelektuálové v kostěných brejličkách, vy čajová kvítka a uvadlí expresionisté.
Beze studu se hlásím k tomu, že jsem stvořen ze špíny a že špínu miluji. Vy jste se však narodili už s vyžehlenými puky a v tip-top fracích – vy existence ! Když si vás chci držet od těla, nasadím si pevně svůj monokl a tím si vynutím váš respekt !!!

14:30 Včelařka MUDr. Jana Hajdušková
Po absolvování fakulty všeobecného lékařství Palackého univerzity v Olomouci nastoupila na chirurgické oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku. Od roku 1980 pracuje jako praktický lékař. Včelaří od r. l98O, chová asi 50 včelstev, je učitel včelařství, předseda ZO Ostravice a místopředseda OV ČSV ve Frýdku Místku. Kromě řady přednášek pro včelaře je autorkou řady článků pro noviny a časopisy.

Přednáška a diskuse na téma:
Včelí produkty pro zdraví
– téma zpracovala MUDr. J. Hajdušková též v knížce “Včelí produkty očima lékaře”.

16:00 Ochutnávka medu členů ZO ČSV Liteň - Vyberte si svého dodavatele medu
Ochutnávka medoviny
(všechny medoviny mají obsah alkoholu 18%):

Výzkumný ústav včelařský v Dole vyrábí medovinu převařením roztoku medu a vody. K ochutnání budou medoviny Hořká, Hořká skořicová, Hořká mandlová
Česká včela Rakovník vyrábí medovinu za studena a prezentovány budou medoviny Křivoklátská zlatá, Křivoklátská ořechová, Křivoklátská mandlová a Křivoklátská bylinná.
Jeden vzorek 2 cl po 5 Kč
Prodej medoviny fa Horký z Dobříše
. Firma R. Horká slouží včelařům 10 let. Prodává včelařské potřeby, včelí produkty a výrobky z nich. Další činností je výkup medu pro různé vývozní společnosti.

17:45 Harmonia Mozartiana Pragensis

Umělecký vedoucí dirigent Richard Hein

hoboj      Bedřich Hejsek, Josef Obrázek
klarinet   Jaromír Valášek, Michal Studničný
lesní roh  Pavel Douba, Jakub Hořejší
fagot       Daniel Hucek, Luboš Fait
včelař

spoluúčinkuje Sbor dobrovolných hasičů v Zadní Třebani

Premiérový koncert
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Kouzelná flétna
(dobová úprava Joseph Heidenreich)

Josef Fiala (1748-1816)
Divertimento in F (
Allegro, Menuet, Adagio, Menuet, Presto)

Jaroslav Šaroun včelař
Příběh v údolí radosti pod svatojanskou skálou
(svatba královny Medunky XI. nad slunečným pahorkem u zátoky tmavého potoka s olšemi)
PREMIÉRA

Antonín Dvořák (1841–1904)
Hasičský rychlík -
pochod

Novodobá SVĚTOVÁ PREMIÉRA

Soubor Harmonia Mozartiana Pragensis se představí s novými přírůstky ve svém archivu, tj. se skladbami, které dosud ještě nikde neuvedl. Protože letošní rok je v hudbě zejména rokem Wolfganga Amadea Mozarta (250 let od jeho narození), zařadili jsme dobovou úpravu Mozartovy Kouzelné flétny. Úpravy pro různá nástrojová obsazení byly ve své době obvyklé a přímo žádané. Hudba napsaná pro větší ansámbly se tak mohla hrát i v místech, kde si nemohli dovolit velký soubor. Tato aranžmá tak určitým způsobem plnila úlohu dnešního rozhlasu a televize. Protože je program připraven do Zadní Třebaně pro Medové odpoledne, bylo přímo dramaturgickou povinností, k Mozartově skladbě přiřadit i dílo od Josefa Fialy. Josef Fiala, rodák z Lochovic – obce nedaleko Zadní Třebaně, byl velkým přítelem Mozartovy rodiny. Ta si jej cenila jako výtečného skladatele a hudebníka. O tom svědčí i dochovaná mozartovská korespondence. Zajímavostí je, že se Fiala na sklonku svého života usadil právě v rodném domě W.A.Mozarta v Salcburku. V letošním roce v červenci uplynulo 190 let od jeho úmrtí. Program koncertu, připraveného pro Medové odpoledne, zajisté umocní premiéra skladby dobřichovického včelaře, klavíristy a skladatele Jaroslava Šarouna (člena České filharmonie a profesora na pražské HAMU). Skladba je inspirovaná snubním proletem včelí královny v kraji u Berounky, s poetickým názvem: “Příběh z údolí radosti pod Svatojanskou skálou”, s podtitulem “Svatba královny Medunky XI. nad slunečným paloučkem u zátočiny tmavého potoka s olšemi”. Přímo raritou v závěru programu je zařazení pochodu Antonína Dvořáka “Hasičský rychlík”. Tato skladba byla náhodně objevena ve Zlonicích, kde se Antonín Dvořák, kromě jiných předmětů, měl zdokonalit hlavně v německém jazyce. Jak sdělila vedoucí Památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích paní Zdenka Kuklová, byla asi před dvaadvaceti lety mezi jinými notami v pozůstalosti jednoho hudebníka objevena i skladba Hasičský rychlík, kde je uveden jako autor Antonín Dvořák. Dotyční se tedy obrátili na Památník Antonína Dvořáka, kterému dochovaný notový materiál předali. Skladba nebyla doposud nikde novodobě hrána, takže můžeme hovořit o její novodobé světové premiéře.