P R O G R A M

Zahájení
 

cca v 12.15
 

ve Společenském domě
v Zadní Třebani.

DRUHÉ MEDOVÉ ODPOLEDNE
(propagace včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit)
 medoveodpoledne@seznam.cz

Tisková zpráva

sobota 17. září 2005 v Zadní Třebani, Společenský dům

organizované komorním souborem
Harmonia Mozartiana Pragensis
www.nkp.cz/harmonia/harmonia.htm

ve spolupráci se

ZO Českého svazu včelařů Liteň

se koná pod laskavým patronátem
rytíře Josefa Havla,
mistra světa v pěstování růží z Říma 1995

VSTUPNÉ JEDNOTNÉ 50 KČ
DĚTI ZDARMA

A R CH I V  2004

Doprava

z Prahy-Hl.n. v 11.25
z Prahy-Smíchova v 11.32
z Berouna v 11.48

do zastávky Zadní Třebaň
 
příjezd v 12.04 resp. 12.01
 

Program

12.15 Zahájení

Vladimír Vlna – zhudebnění textu Ervína Schulhoffa „Osobní vyjádření ve prospěch všeobecné srozumitelnosti“, který je mottem Medového odpoledne
PREMIÉRA
Jana Barbara Hein (Švýcarsko) – soprán
Vladimír Vlna, Luboš Fait - kontrafagot

Božská jiskra může být ukryta právě tak v jitrnici jako v kontrafagotu. Proto věnuji tuto skladbu ke strávení všem přátelům lyriky a estétům – krátce všem osobám vybraného vkusu.
Když jiní sladce nyjí na housličky, dělám vždy na truc – všimněte si – pravý opak, abych vás dopálil, vy mrňavé loutky, duchaplní gigolové, salonní intelektuálové v kostěných brejličkách, vy čajová kvítka a uvadlí expresionisté.
Beze studu se hlásím k tomu, že jsem stvořen ze špíny a že špínu miluji. Vy jste se však narodili už s vyžehlenými puky a v tip-top fracích – vy existence ! Když si vás chci držet od těla, nasadím si pevně svůj monokl a tím si vynutím váš respekt !!!

Ukázky tvorby a různých aktivit - diskuse s vystavujícími
a prodej předváděných exponátů

Ludvík Čierťaský – včelař, učitel včelařství. Ukázka výroby a zdobení svíček ze včelího vosku. Odlévání do forem – „korpusů“, stáčené svíčky z mezistěn, výroba máčených svíček.

Luisa Geisslerová – výtvarnice. Keramika, marionety.

Stanislav Hošťálek
– historik, heraldik, básník. Autor Knihy o rytířích. Je dobré i dnes si připomenout rytířské vlastnosti – věrnost danému slovu, velkorysost, nevyužívání cizí slabosti. Četba z rozhlasového pořadu Hry starých Čechů – Komu karty v ruce šustí (kostky, šachy, střelba ku ptáku, honění ke kroužku). Výběr z básní Dámě mého srdce.

Julius Hůlek
- muzikolog, estetik, knihovník, řimsolog. V roce 1972 se svými přáteli spoluzaložil Protialkoholní společnost doktora Řimsy jako nadrežimní nezávislé společenství. V inspiraci odkazem Josefa Váchala rozpoznal řimsologii jako vskutku nadčasovou a osvobozující vědu bezbřehých možností. Roku 2003 - bez jakékoli podpory - založil edici "Littera Řismologica", kde postupně vyjdou všechny řimsologické texty.

Karel Huněk
– umělecký kovář, zakladatel sdružení „Za pozitivní přístup k životu a aktivní odpor proti blbosti.“ Informace o povyšování do řádu duševních rytířů.
Jana Kašová – redaktorka. Autorka pohádek Ošklivá princezna, Jak šel Matěj do světa a zase zpět, Patero pohádek. Dva romány pro ženy Večery pod lampou (Život není náhoda, Zpáteční lístek).

Miloslav Richter
– hudebník a badatel v oboru dějiny a současnost vinařství ve středních Čechách. Autor článků o známých a méně známých vinicích, zejména znovuobjevení zapomenuté slávy a vinařské tradice na Kněží hoře v Loděnici u Berouna.

Jiří Ševčík
– včelař. Prezentace občanského sdružení Svatojanská společnost a ukázka medových perníčků a svatojanského medu.

Jiří Šíma Klub přátel Asie a Společnost přátel Mongolska. Předvedení jurty a odpovědi na dotazy zájemců a informace o činnosti.

Jiří Vácha – výrobce dýmek ze záliby.

Václav Větvička – botanik. Autor knih Moje vzpomínková dobrá jitra a Moje květinová dobrá jitra


14:30  Včelař MUDr. Radek Hubač  (hygienik epidemiolog, vyučený včelař, učitel včelařství a prohlížitel včelstev, předseda OV ČSV Pardubice).
Nejvíce ze včelích produktů se zajímá o včelí jed, zkouší jej s povzbudivými výsledky používat v léčení vybraných onemocnění pohybového aparátu.
Přednáška a diskuse na téma: Využití včelích produktů v prevenci a léčbě (ve stylu domácí lékárnička)

16:00 Ochutnávka medu členů ZO ČSV Liteň - Vyberte si svého dodavatele medu
Ochutnávka medoviny
(všechny medoviny mají obsah alkoholu 18%):
Výzkumný ústav včelařský v Dole vyrábí medovinu převařením roztoku medu a vody. K ochutnání budou medoviny Hořká, Hořká skořicová, Hořká mandlová.
Česká včela Rakovník vyrábí medovinu za studena a prezentovány budou medoviny Křivoklátská zlatá, Křivoklátská ořechová, Křivoklátská mandlová a Křivoklátská bylinná.
Jeden vzorek po 2 cl 5 Kč
Prodej medoviny fa Horký z Dobříše.
Firma R. Horká slouží včelařům 10 let. Prodává včelařské potřeby, včelí produkty a výrobky z nich. Další činností je výkup medu pro různé vývozní společnosti.

18:00 Harmonia Mozartiana Pragensis

Umělecký vedoucí dirigent
Richard Hein

hoboj
Marie Vaňková, Josef Obrázek

klarinet
Štěpán Med
včelař, Miloslav Richter
lesní roh
Pavel Douba, Jan Mach

fagot
Václav Fürbach, Petr Němeček
kontrafagot
 Luboš Fait včelař
Koncert z děl českých mistrů
Antonín Dvořák (1841-1904) Andante pro hoboj PREMIÉRA
nedávno objevené melodie a její soudobé úpravy pro dechovou harmonii
Jiří Družecký
(1745-1819) Partita Es dur, č. 6
Allegro, Menuetto Moderato, Menuetto, Rondo Allegro
Vojtěch Jírovec (1763-1850) Partita B dur
Allegro con spirito, Andantino, Rondo
Ivan Kurz (1947) včelař - Včelí políbení PREMIÉRA
věta pro dechový oktet
František Vincenc Kramář (1759-1831) Harmonie Es dur, op. 79
Allegro, Menuetto Allegretto, Andante-Allegretto, Allegro assai

Po ukončení Medového odpoledne přátelské posezení se známým pražským harmonikářem
Pepíčkem Čečilem