P R O G R A M

Zahájení

cca v 12.04
(tj. 30 minut po příjezdu
vlaku od Prahy)

v restauraci
Na kravíně

v Hlásné Třebani.

MEDOVÉ ODPOLEDNE
Tisková zpráva

(propagace včelařství, neoficiální kultury a její méně známé aktivity)
 medoveodpoledne@seznam.cz

2. října 2004 v Hlásné Třebani

organizované komorním souborem
Harmonia Mozartiana Pragensis
www.nkp.cz/harmonia/harmonia.htm

ve spolupráci se

ZO Českého svazu včelařů Liteň
pořádané k 75. letému výročí založení ZO ČSV Liteň
a pětiletému výročí činnosti souboru Harmonia Mozartiana Pragensis

VSTUPNÉ JEDNOTNÉ 50 KČ

P R O G R A M


Doprava

z Prahy - Hl.n. v 10.55
z Prahy - Smíchova v 11.02

 

do zastávky Zadní Třebaň
 příjezd v 11.34

 

Motto kulturní části Medového odpoledne:

Božská jiskra může být ukryta právě tak v jitrnici jako v kontrafagotu. Proto věnuji tuto skladbu ke strávení všem přátelům lyriky a estétům – krátce všem osobám vybraného vkusu.
Když jiní sladce nyjí na housličky, dělám vždy na truc – všimněte si – pravý opak, abych vás dopálil, vy mrňavé loutky, duchaplní gigolové, salonní intelektuálové v kostěných brejličkách, vy čajová kvítka a uvadlí expresionisté.
Beze studu se hlásím k tomu, že jsem stvořen ze špíny a že špínu miluji. Vy jste se však narodili už s vyžehlenými puky a v tip-top fracích – vy existence ! Když si vás chci držet od těla, nasadím si pevně svůj monokl a tím si vynutím váš respekt !!!

Tento text připojil český skladatel Ervín Schulhoff (1894-1942) ke své skladbě Bassnachtigall pro sólový kontrafagot z roku 1922 a nazval jej “Osobní vyjádření ve prospěch všeobecné srozumitelnosti”. Na Medovém odpoledni se uskuteční premiéra zhudebnění tohoto textu určeného sólovému hlasu s doprovodem kontrafagotu. Každému z dalších ročníků Medového odpoledne bude vždy předcházet nové zhudebnění téhož text.