P R O G R A M
 

Připravujeme

TŘINÁCTÉ MEDOVÉ ODPOLEDNE
(propagace včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit)
 medoveodpoledne@seznam.cz

sobota 17. září 2016 v Zadní Třebani, Společenský dům

srdečně zvou

ZO Českého svazu včelařů Liteň
a
komorní soubor

Harmonia Mozartiana Pragensis


VSTUPNÉ JEDNOTNÉ 49,90 KČ
DĚTI ZDARMA

A R CH I V

2004
2005

2006

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 

 

13:15     Tržiště intelektu - ukázky tvorby a různých aktivit – diskuse s vystavujícími a prodej předváděných exponátů

Kamila Radostová - Evropský institut kulturních a mírových studií, spolek
Nezisková organizace, která se zabývá projekty pro sluchově postižené. Pořádá arteterapeutické kurzy, točí hudební klipy pro sluchově postižené a slyšící, pomáhá získávat příspěvky na kompenzační pomůcky, poskytuje poradenství. Šíří osvětu o sluchovém postižení. Pomáhat je správné.
Dne 19.9.2016 se uskuteční výstava výtvarných děl sluchově postižených a slyšících dětí z mateřských škol. Dne 21.9.2016 se uskuteční benefiční koncert SRDCE JE V NÁS.

Jan Fait – seznámení s hvězdářským dalekohledem, při příznivém počasí pozorování slunečních skvrn, astronomie.

Julius Hůlek – nabízí zcela netradiční výklad tarotových karet, kdy odložíte starosti všedních dnů a navíc se dozvíte, co učinit, abyste se jich zbavili docela a ještě si polepšili ... a jako bonus vám prozradí něco o řimsologii, nebo o středu světa v Praze na Kampě a dalších zvláštnostech.

Libi Magali je žena, která žila životem jako my všichni ostatní. Trápily ji podobné problémy, prožívala stejné pocity beznaděje a bezmoci jako my všichni. V očích druhých se jeví jako silná žena, avšak uvnitř je křehká a zranitelná. Žila dvojím životem - jedním uvnitř sebe samé a druhým pro okolí, což bylo velmi vyčerpávající. Dnes je vše jinak. Na počátku své cesty musela mnoho změnit. Cesta nebyla jednoduchá, ale život je jí nyní potěšením. Ten kdo hledá srdcem najde.

Jiří Ševčík – občanské sdružení Svatojánská společnost. Ve spolupráci s obecním úřadem se společnost zasloužila o opravu řady významných budov a pamětihodností ve Svatém Janu pod Skalou, kde je registrováno 9 státem chráněných památek (společnost investovala do záchrany svatojánských památek již 7 000 000,- Kč). Přítel Ševčík je členem ZO ČSV Loděnice a včelaří nyní s deseti včelstvy. Je iniciátorem vzniku Muzea řemesel ve Svatém Janu pod Skalou, kde je hlavní pozornost věnována včelařství. Některé exponáty předvede. Vřele doporučujeme navštívit Medové vánoce, kdy je muzeum provoněno domácí medovinou př. Ševčíka. Medovina je pochopitelně součástí prohlídky.

Věra Těžká – zdobení medových perníčků pro děti i dospělé se včelkou Věrkou, prodej medového pečiva dělaného s láskou.

Členové naší základní organizace Jakub Salivar, Viktor Revin a Josef Kočí se v průběhu Medového odpoledne postarají o prodej medu, medového pečiva a jiných včelích produktů. Včelařský koutek ukáže nejzákladnější pomůcky včelaře, pozorovací úl se včelami a včelí matku ve klícce s doprovodem dělnic. V jiné, tzv. zasílací, klícce se včelí matky běžně posílají poštou.
 

13:45 Slavnostní zahájení - Čeští kontrafagotisté

V minulých letech zaznívalo na Medovém odpoledni melodramatické zhudebnění dadaisticky avantgardního ironického textu skladatele Ervína Schulhoffa, které bylo záměrně věnováno pražskému magistrátu jako připomínka toho, jak z neznámých důvodů svého času odmítl poskytnout kulturní grant projektu souboru Harmonia Mozartiana Pragensis, a to i přesto, že Česká komise pro UNESCO projektu udělila svoji záštitu.
V současné době si však kontrafagotisté, jejichž počet na Medových odpoledních rok od roku roste, vydobyli své oprávněné postavení na koncertním pódiu, jejich soubor žije vlastním životem a nepotřebuje zviditelňovat ani sebe, ani někoho jiného. Který jiný soubor se může pochlubit tím, že mu každý rok přibude nový člen, několik se jich zároveň vymění a navíc si tak může dovolit jen jedno koncertní vystoupení v roce? Je to vystoupení, které nejenže se prakticky nedá opakovat, ale zároveň nikde na světě nemá obdoby. Mohlo by se soudit, že veškerá jeho jedinečnost spočívá v tom, že se takové kuriózní hudební těleso vůbec dá dohromady. Není to však pravda. Stačí si jen uvědomit naprosto neopakovatelný zvuk takového souboru, kdy často nezáleží na tom, že se ani nedá poznat, co se zrovna hraje, abychom o to více ocenili vizuální dojem z celého „lesa“ kontrafagotů působícího stejně, jako když Američan poprvé vidí Hradčany.

Čeští kontrafagotisté
Martina Bálková, Luboš Fait, Václav Fürbach, Daniel Hucek, Bedřich Kameník, Kateřina Kmínková, Matouš Křiváček, Petr Legát, Lucie Libichová, Ladislav Martínek, Jan Pušman, Radovan Skalický, Lukáš Svoboda. Všichni kontrafagotisté jsou profesionální hudebníci, kteří působí v předních hudebních tělesech v republice.
Program:
George W. Lotzenhiser Trombumba
Martin Petrák (1980) Ratajská svita
Jacques Offenbach (1819-1880) Kankán
Václav Fürbach (1977) Depresivní včela

Třebasbor - smíšený pěvecký sbor působí na hudebním poli Středočeského kraje od jara 2015. Repertoár sboru zahrnuje písně renesanční, lidové, černošské gospely atd. Specifikem sboru je však interpretace autorské tvorby sbormistra Václava Fürbacha při příležitostech společenských a jiných spojených se životem v Zadní Třebaňi (přivítání krále Karla IV. a jeho družiny, kteří obec navštívili 7. června 2015, Medové odpoledne včelařů, spuštění obecní kanalizace apod.).
Program bude uveden během vystoupení

Dechové trio žáků ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, v loňském školním roce získali v celostátní soutěži základních uměleckých škol ve své kategorii 1. místo.
Aneta Hodaničová – hoboj, Alena Laudátová – klarinet, Vladimír Pádivý - fagot
Zahrají:
Tom Dawitt Pochod
Jára Beneš Přednosta stanice
Johann Strauss ml. Na krásném modrém Dunaji
Marc-Antoine Charpentier Preludium k Te Deum

15:00 Ing. Pavel Konečný

Ve svém vystoupení pohovoří o svých zkušenostech ze zahraničí aplikovatelných i v našich podmínkách. Při své stáži na chovné stanici v Kalifornii produkovali ve třech lidech 20 000 matek za rok. Z našeho pohledu to bylo v ideálních podmínkách, ale je důležité, že spoustu užitečných nápadů je možné využít pro každého včelaře u nás. Práce se včelami je jen jedna stránka věci, ale způsob nabídky včelích produktů a hlavně znalost jejich užitečnosti pro lidské zdraví ocení také nevčelaři. Velmi dobré Informace o kterých bude hovořit jsou na základě výzkumu ve Slovinsku. Přednáška bude doplněná fotografiemi pana Franka Sivic, vynikajícího fotografa a bývalého předsedu Slovinského svazu včelařů.

Program pro děti nejen po dobu přednášky:
Zdobení medových perníčků, malování včelích motivů za sladkou odměnu s medovou příchutí. Autoři vylosovaných nejhezčích obrázků budou ještě jednou odměněni. Nezapomeňte proto na podpis.
V průběhu Medového odpoledne se budou moci děti za poplatek povozit na koních Jezdeckého klubu Berounka ze Zadní Třebaně.

Ochutnávka a prodej medoviny
Tentokrát to bude medovina od společnosti Česká včela a to vesměs 21% a druhy zlatá, mandlová, ořechová, hořká, višňová, hrušková, čertovská, bylinná. Jeden vzorek 2 cl za 5 Kč.
Pokud se zajímáte o medovinu, neváhejte navštívit nedávno otevřené a v ČR jediné Muzeum medoviny. Nachází se na adrese Na Zderaze 260/14, 120 00 Praha, Nové Město. Otevřeno mají od 12:00 – 20:00. Velké množství medoviny je zda zároveň možno ochutnat a zakoupit..

Před závěrečným koncertem proběhne vyhodnocení a slosování správných odpovědí přiloženého kvízu a dětské malířské soutěže. Ceny jsou nejen medové a medovinové.

17:15 Harmonia Mozartiana Pragensis

Umělecký vedoucí dirigent Richard Hein
Bedřich Hejsek, Marie Vaňková – hoboj, Michal Studničný, Radek Žitný – klarinet, zobcová flétna, Pavel Douba, Jakub Hořejší- lesní roh, Daniel Hucek, Luboš Fait - fagot

Program:
Josef Fiala (1748-1816) - Symfonie F dur (úprava Miloslav Richter)
(Presto Andante Menuet Finale.Presto)
Jaroslav Pelikán (1970) - Dórické tance k poctě Karla IV
(Corale, Saltarello, Branle, Rondeau)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Serenáda B dur KV 196f
(Allegro, Menuetto, Adagio, Menuetto, Finale.Andantino)

Skladatel a hudebník Josef Fiala byl rodákem z nedalekých Lochovic. Hudební svět si letos připomíná 200 let od jeho úmrtí. Bohužel se toto jméno v současné době velice málo objevuje na programech koncertů. Z dopisů W.A.Mozarta se však dovídáme, že sám velký Amadeus si tohoto skladatele velice cenil a že byl váženým přítelem celé Mozartovské rodiny. Serenáda B dur od W.A.Mozarta je pak méně známým dílem. Doposud se vedou polemiky, zda se jedná o jeho původní tvorbu, či někoho jiného. Soubor Harmonia Mozartiana Pragensis získal do svého archivu tuto skladbu nedávno, takže má první příležitost ji uvést právě dnes na Medovém odpoledni.
Dorické tance k poctě Karla IV. jsou napsány jako současná verze existujících tanců z gotické doby. Použitá kompoziční technika je téměř totožná s technikou, kterou používali skladatelé ve 14. století, jen pracuje s jinými (tj. i disonantními) souzvuky. Zajímavostí je, že autor nahradil klarinety zobcovými flétnami a 2. fagot kontrafagotem. Skladba tak získala netradiční zvuk, který se pak blíží hudbě gotické.
Harmonia Mozartiana Pragensis Harmonia Mozartiana Pragensis (HMP) je těleso, které zaměřilo svoji činnost převážně na interpretaci tvorby W.A.Mozarta a jeho českých současníků. Právě jim byl v koncertní sezóně 2000-2001 věnován cyklus deseti koncertů “Bohemia-Austria”, kterému byla udělena záštita České komise pro UNESCO. Soubor HMP tvoří členové předních pražských orchestrů. Harmonia Mozartiana Pragensis se soustavně věnuje i interpretaci soudobé, převážně české, hudby. V roce 2006 byl soubor přizván k účinkování na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro k uvedení mozartovského programu na pražské Bertramce. Letos uvedl k výročí 260 od narození W.A.Mozarta všech šest jeho oper, které jsou dochovány v dobových úpravách pro dechový oktet.

Pozvánka na následující vystoupení souboru Harmonia Mozartiana Pragensis:
21. září 2016 v 19 hod., Sborový sál bratrské jednoty baptistů, Vinohradská 68, nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3,
benefiční koncert na podporu projektů pro sluchově postižené
Program: všech 6 předeher k Mozartovým operám, W.A.Mozart - Serenáda Es dur.

1. říjen 2016 v 11 hod., Riegrovy sady, Park Cafe, W.A.Mozart - La clemenza di Tito

26. prosinec 2015 v 11 hod, sborový sál Bratrské jednoty baptistů, Vinohradská 68, Praha 3
vánoční koncert – vánoční program


Uvedené časy v programu jsou pouze orientační. Změna programu vyhrazena.

Odjezdy vlaků ze Zadní Třebaně:
směr Lochovice – 18:29, 20:59 (náhradní autobusová doprava)
směr Beroun – 18:23, 18:53, 19:23, 19:53, 20:53, 21:53
směr Praha - 18:27, 18:57, 19:27, 19:57, 20:57, 21:57

Slovo nakonec
Marie Terezie: Užitečnost včelařství v němž mnohý přičinlivý poddaný nalezl čistý a jistý zdroj k zapravení dávek státu potřebných, pohnula naši mateřskou starostlivost, abychom tomuto důležitému odvětví hospodářskému věnovali zvláštní pozornost a podporu a v našich zemích postupně je