P R O G R A M
 

SEDMNÁCTÉ MEDOVÉ ODPOLEDNE
(propagace včelařství, neoficiální kultury a méně známých aktivit)
 medoveodpoledne@seznam.cz


plánované na sobotu 17. září 2020

 

 

SE RUŠÍ

 

 

Těšíme se na shledanou

 

v příštím roce

 

A R CH I V

2004
2005

2006

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019